چارچوب یکپارچه Middleware برای اینترنت ناهمگن اشیاء (IoT) | The Integrated Middleware Framework for Heterogeneous Internet of Things (IoT) جدول مقالات آزادابزار تفکیک و ترجمه متون علمیمقالات اینترنت اشیاء
تماس با ما
 
بدان
 
امروز دوشنبه ، ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
 
کلیه مقالات

چارچوب یکپارچه Middleware برای اینترنت ناهمگن اشیاء (IoT)

The Integrated Middleware Framework for Heterogeneous Internet of Things (IoT)

در دست انتشار...