امروز پنجشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۶
بدان
کلیه مقالات

چارچوب یکپارچه Middleware برای اینترنت ناهمگن اشیاء (IoT)

The Integrated Middleware Framework for Heterogeneous Internet of Things (IoT)

در دست انتشار...