امروز شنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
بدان
کلیه مقالات

نظارت و مدیریت سلامتی با استفاده از سنجش اینترنت اشیاء (IoT) با فرصت ها و چالش های پردازش مبتنی بر ابر

Health Monitoring and Management Using Internet-of-Things (IoT) Sensing with Cloud-based Processing Opportunities and Challenges

در دست انتشار...