تماس با ما
 
بدان
 
امروز پنجشنبه ، ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
 
کلیه مقالات

اینترنت اشیاء (IoT) چشم انداز ، عناصر معماری و مسیرهای آینده

Internet of Things (IoT) A Vision, Architectural Elements, and Future Directions

در دست انتشار...