امروز شنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
بدان
کلیه مقالات

اینترنت اشیاء (IoT) برنامه ها ، سرمایه گذاری ها و چالش ها برای شرکت ها

The Internet of Things (IoT) Applications,investments, and challenges for enterprises

در دست انتشار...