زیرساخت های سایبر مبتنی بر سنسور ساختمان | Building Sensor-Based Big Data Cyber Infrastructures جدول مقالات آزادابزار تفکیک و ترجمه متون علمیمقالات اینترنت اشیاء
تماس با ما
 
بدان
 
امروز شنبه ، ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 
کلیه مقالات

زیرساخت های سایبر مبتنی بر سنسور ساختمان

Building Sensor-Based Big Data Cyber Infrastructures

در دست انتشار...