تماس با ما
 
بدان
 
امروز پنجشنبه ، ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
 
کلیه مقالات

زیرساخت های سایبر مبتنی بر سنسور ساختمان

Building Sensor-Based Big Data Cyber Infrastructures

در دست انتشار...