امروز شنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
بدان
کلیه مقالات

زیرساخت های سایبر مبتنی بر سنسور ساختمان

Building Sensor-Based Big Data Cyber Infrastructures

در دست انتشار...