تماس با ما
 
بدان
 
امروز پنجشنبه ، ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
 
کلیه مقالات

به سمت شبکه های هوشمند وسایل نقلیه: یک ماشین چارچوب یادگیری

Towards Intelligent Vehicular Networks: A Machine Learning Framework

در دست انتشار...