طراحی زیرساخت IoT مبتنی بر blockchain با Ethereum ، Swarm و LoRa | Designing a blockchain-based IoT infrastructure with Ethereum,Swarm and LoRa جدول مقالات آزادابزار تفکیک و ترجمه متون علمیمقالات اینترنت اشیاء
تماس با ما
 
بدان
 
امروز شنبه ، ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 
کلیه مقالات

طراحی زیرساخت IoT مبتنی بر blockchain با Ethereum ، Swarm و LoRa

Designing a blockchain-based IoT infrastructure with Ethereum,Swarm and LoRa

در دست انتشار...