امروز پنجشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۶
بدان
کلیه مقالات

طراحی زیرساخت IoT مبتنی بر blockchain با Ethereum ، Swarm و LoRa

Designing a blockchain-based IoT infrastructure with Ethereum,Swarm and LoRa

در دست انتشار...