خدمات کشف مبتنی بر DHT برای اینترنت اشیاء | A DHT-Based Discovery Service for the Internet of Things جدول مقالات آزادابزار تفکیک و ترجمه متون علمیمقالات اینترنت اشیاء
تماس با ما
 
بدان
 
امروز شنبه ، ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
 
کلیه مقالات

خدمات کشف مبتنی بر DHT برای اینترنت اشیاء

A DHT-Based Discovery Service for the Internet of Things

در دست انتشار...