امروز شنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
بدان
کلیه مقالات

خدمات کشف مبتنی بر DHT برای اینترنت اشیاء

A DHT-Based Discovery Service for the Internet of Things

در دست انتشار...