تماس با ما
 
بدان
 
امروز پنجشنبه ، ۱۳۹۹/۱۲/۱۴
 
کلیه مقالات

Blockchain for Internet of Things: مرور ادبیات سیستماتیک

Blockchain for the Internet of Things: a Systematic Literature Review

در دست انتشار...