امروز پنجشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۶
بدان
کلیه مقالات

به سمت تضمین داده ها و مقاومت در IoT با استفاده از Blockchain

Towards Data Assurance and Resilience in IoT Using Blockchain

در دست انتشار...