امروز پنجشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۶
بدان

ترجمه سریع - درک مطلب آسان - سرعت در پژوهش

تجربه نشان داده است مرتب بودن متون و تفکیک خطوط و امکان ترجمه لغات در حین مطالعه مقالات علمی باعث درک سریع تر از موضوع شده و زمان پژوهش را به صورت قابل توجهی کاهش می دهد

لطفا برای شروع متن مورد نظر را در هر باکس کپی نمایید.
جهت دقت بیشتر ترجمه در هر خط یک جمله کامل که با نقطه به پایان می رسد .
توسط هر باکس یک خط به متن اولیه جهت ترجمه اضافه و یا علامت مربوط لحاظ می گردد . با مرتب سازی متون دقت ترجمه بالا می رود
برای ترجمه هر لغت بر روی آن کلیک نمایید. ترجمه نشان داده می شود و لغت مورد نظر تغییر رنگ داده و از این پس در بین خواندن تنها با عبور از روی آن لغت معنی نمایش داده می شود
تعداد حروف: تعداد کلمات: تعداد جمله: تعداد خطوط: