امروز دوشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۳
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

حمله فعال

حمله فعال به چه معناست؟ حمله فعال، در امنیت محاسباتی، حمله ای است که مشخصه آن حمله کننده برای نفوذ به سیستم است. در طول یک حمله فعال، نفوذگر ممکن است داده ها را به سیستم وارد کند و همچنین ممکن است داده های درون سیستم را تغییر دهد.Bedan حمله فعال را توضیح می دهد حمله فعال همان چیزی است که معمولاً هنگام اشاره به 'هک' به آن فکر می شود. در یک حمله فعال، مهاجم تلاش می‌کند داده‌ها و/یا سخت‌افزاری که روی آن قرار دارد را تغییر یا کنترل کند. این برخلاف یک حمله غیرفعال است که در آن مهاجم ممکن است به ارتباطات گوش دهد یا سایر جنبه های شبکه یا دستگاه های آن را نظارت کند. انواع حملات فعال عبارتند از: انکار سرویس (DoS) انکار سرویس توزیع شده (DDoS) پخش مجدد جلسهMasqueradeMessage. اصلاح تروجان ها

Active Attack

What Does Active Attack Mean? An active attack, in computing security, is an attack characterized by the attacker attempting to break into the system. During an active attack, the intruder may introduce data into the system as well as potentially change data within the system. Techopedia Explains Active Attack An active attack is what is commonly thought of when referring to 'hacking.' In an active attack, the attacker attempts to alter or control data and/or the hardware it resides on. This is in contrast to a passive attack, in which the intruder may listen in on communications or monitor other aspects of the network or its devices.Types of active attacks include:Denial of service (DoS)Distributed Denial of Service (DDoS)Session replayMasqueradeMessage modificationTrojans