امروز پنجشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۶
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

امنیت اکتیو دایرکتوری

امنیت Active Directory به چه معناست؟ امنیت اکتیو دایرکتوری عمل حفظ امنیت برای اکتیو دایرکتوری مایکروسافت است. این شامل فرآیندهای مختلفی برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز است. رویه‌های امنیتی عمدتاً حول حفاظت از دسترسی به حساب‌های اداری و استفاده از شیوه‌های خوب برای حفظ دسترسی به داده‌های حساس است. همچنین شامل وصله برنامه های کاربردی در صورت نیاز است.Bedan امنیت Active Directory را توضیح می دهد Microsoft Active Directory یک روش محبوب در بسیاری از شرکت ها برای مدیریت ورود به سیستم در کل سازمان است. متأسفانه، این آن را به یک هدف اصلی برای هکرها و سایر کاربران مخرب تبدیل می کند. تعدادی از بهترین روش ها برای ایمن تر کردن استفاده از Active Directory تکامل یافته اند. این بهترین شیوه‌ها معمولاً بر محافظت از حساب‌های مهم، مانند حساب‌های سرپرست و حساب‌های اجرایی برای مدیرانی که ممکن است اطلاعات حساسی درباره یک کسب‌وکار داشته باشند، تمرکز می‌کنند. اولین خط دفاعی، به روز نگه داشتن تمامی نرم افزارهای مهم از جمله سیستم عامل است. یکی دیگر از روش‌های محدود کردن دسترسی، اجرای اصل حداقل امتیاز است، که فقط به فایل‌های خاصی بر اساس نیاز به آن‌ها دسترسی می‌دهد. استفاده مؤثر از خط مشی گروه می تواند امکان دسترسی افراد خارجی به اطلاعات محرمانه را در صورت به خطر انداختن یک حساب محدود کند.

Active Directory Security

What Does Active Directory Security Mean? Active Directory security is the practice of maintaining security for Microsoft Active Directory. It includes a variety of processes to prevent unauthorized access. The security procedures revolve mainly around protecting access to the administrative accounts and using good practices for maintaining access to sensitive data. It also includes patching applications when needed. Techopedia Explains Active Directory Security Microsoft Active Directory is a popular method in many enterprises for managing logins across an entire organization. Unfortunately, this makes it a prime target for hackers and other malicious users. A number of best practices have evolved to make using Active Directory more secure. These best practices typically focus on protecting important accounts, such as administrator accounts and accounts for executives who may have sensitive information about a business. The first line of defense is keeping all important software, including the operating system, updated. Another method to limit access is to implement the principle of least privilege, only giving access to certain files based on who needs them. Effective use of group policy can limit the possibility of outsiders getting access to confidential information in case an account is compromised.