امروز چهارشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ثبت آدرس (یک رکورد)

رکورد آدرس (یک رکورد) به چه معناست؟ رکورد آدرس (A record) یک رکورد DNS است که برای نشان دادن نام دامنه یا زیر دامنه ها به یک آدرس IP ثابت استفاده می شود. یک رکورد A مشخص می کند که کدام IP برای یک دامنه خاص تعیین شده است. این ورودی همیشه نباید انجام شود. به عنوان مثال، یک دامنه می تواند منحصراً برای خدمات پستی استفاده شود، بنابراین ثبت آدرس برای این دامنه مورد نیاز نیست. برعکس، چندین رکورد را می توان برای هر دامنه اضافه کرد. در چنین مواردی، برای هر پرس و جو یک رکورد جدید برگردانده می شود. این به ویژه برای سیستم های مقیاس پذیر بزرگ ضروری است.Bedan رکورد آدرس را توضیح می دهد (یک رکورد) همه سرورهایی که به اینترنت متصل هستند یک آدرس IP خاص تعیین می شوند. رکورد آدرس یک نام را به آدرس IP سرور مرتبط می کند. این به افراد امکان می‌دهد در حین اتصال به وب‌سایت، از نام‌های دامنه آسان به‌خاطر به‌خاطر آدرس‌های IP که به خاطر سپردن آنها سخت است استفاده کنند. به عنوان مثال، کاربران می توانند آدرس IP 216.168.224.69 را در نوار آدرس برای دسترسی به صفحه اصلی Google تایپ کنند، یا می توانند بدون زحمت www.google.com را برای دسترسی به صفحه تایپ کنند. کاربران می توانند رکوردهای A را با استفاده از ابزارهای مدیریت DNS خاص تنظیم کنند که می تواند در بین کاربران متفاوت باشد.

Address Record (A Record)

What Does Address Record (A Record) Mean? An address record (A record) is a DNS record which is used to point a domain name or subdomains to a static IP address. An A record specifies which IP is designated to a certain domain. This entry does not always have to be made; for example, a domain can be used exclusively for mail services, so an address record for this domain is not required. Conversely, several records can be added for every domain. In such cases, a new record is returned for every query. This is particularly necessary for large scalable systems. Techopedia Explains Address Record (A Record) All servers that are connected to the Internet are designated a particular IP address. The address record associates a name to the server's IP address. This lets people to make use of easy-to-remember domain names instead of hard-to-remember IP addresses while connecting to a website. For example, users could type the IP address 216.168.224.69 in the address bar to access Google's home page, or they could effortlessly type www.google.com to access the page. Users can set up A records using specific DNS management tools, which can differ among users.