امروز چهارشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

گواهینامه A+

گواهینامه A+ به چه معناست؟ گواهینامه A+ یک گواهینامه پایه است که مهارت در سخت افزار کامپیوتر و سیستم عامل (OS) را نشان می دهد. توسط انجمن تجاری غیرانتفاعی CompTIA اداره می شود. گواهینامه A+ به اثبات مهارت گیرنده در استفاده از رایانه و دستگاه های مرتبط کمک می کند.Bedan گواهینامه A+ را توضیح می دهد عناصر اصلی معیارهای گواهینامه A+ شامل دانش آناتومی رایانه است، به همین دلیل است که بسیاری از کارشناسان پیشنهاد می کنند که افرادی که این گواهینامه را دنبال می کنند، یک رایانه فیزیکی را مونتاژ و جداسازی کنند. زمینه های دیگر شامل سیستم عامل (OS) و دانش محصولات مایکروسافت است. کسانی که به دنبال گواهینامه +A هستند نیز باید در مورد وظایف خاصی مانند راه اندازی رایانه با سیستم عامل های مختلف نصب شده (OS) آگاه باشند. علاوه بر جنبه‌های پیکربندی سخت‌افزار، آزمون A+ عناصر استفاده از داده‌های کامپیوتری، مانند ساختار اصلی داده‌های باینری و جنبه‌های مختلف ورودی/خروجی فایل (I/O) را نیز پوشش می‌دهد. مواد آماده سازی آزمون و سایر منابعی که موضوعات خاص آزمون گواهینامه A+ را نشان می دهند در دسترس هستند.

A+ Certification

What Does A+ Certification Mean? The A+ certification is a basic certification that demonstrates proficiency with computer hardware and operating systems (OS). It is governed by nonprofit trade association CompTIA. The A+ certification helps prove the recipient's proficiency with the use of computers and related devices. Techopedia Explains A+ Certification Core elements of A+ certification criteria include knowledge of computer anatomy, which is why many experts suggest that those pursuing this credential practice assembling and disassembling a physical computer. Other areas involve operating systems (OS) and knowledge of Microsoft products. Those seeking A+ certification also should be knowledgeable about certain tasks, like booting up a computer with various installed operating systems (OS). In addition to hardware configuration aspects, the A+ test also covers computer data usage elements, such as the basic structure of binary data and various aspects of file input/output (I/O). Test prep materials and other resources showing specific A+ certification test topics are available.