امروز پنجشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۶
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

درخواست موقت

Query Ad Hoc به چه معناست؟ در SQL، یک پرس و جو ad hoc یک دستور/پرسش با تایپ آزاد است که مقدار آن به متغیری بستگی دارد. هر بار که دستور اجرا می شود، بسته به مقدار متغیر، نتیجه متفاوت است. نمی توان آن را از پیش تعیین کرد و معمولاً تحت پرس و جوی SQL برنامه نویسی پویا قرار می گیرد. یک پرس و جو موقت کوتاه مدت است و در زمان اجرا ایجاد می شود.Bedan Query Ad Hoc را توضیح می دهد همانطور که کلمه 'ad hoc' نشان می دهد، این نوع پرس و جو برای یک 'هدف خاص' طراحی شده است، که برخلاف یک پرس و جو از پیش تعریف شده است که در هر اجرا مقدار خروجی یکسانی دارد. یک پرس و جو موقت برای مدت طولانی در سیستم باقی نمی ماند و به صورت پویا بنا به درخواست کاربر ایجاد می شود. استفاده از یک پرس و جو موقت در برنامه نویسی کارآمدتر است زیرا منابع سیستم را ذخیره می کند، اما در عین حال پرس و جوهای موقتی پیچیده (دارای متغیرهای متعدد) سرعت پردازش و حافظه زمان اجرا سیستم را نیز به چالش می کشد.

Ad Hoc Query

What Does Ad Hoc Query Mean? In SQL, an ad hoc query is a loosely typed command/query whose value depends upon some variable. Each time the command is executed, the result is different, depending on the value of the variable. It cannot be predetermined and usually comes under dynamic programming SQL query. An ad hoc query is short lived and is created at runtime. Techopedia Explains Ad Hoc Query As the word 'ad hoc' suggests, this type of query is designed for a 'particular purpose,'which is in contrast to a predefined query, which has the same output value on every execution. An ad hoc query does not reside in the system for a long time and is created dynamically on demand by the user. It is more efficient to use an ad hoc query in programming as it saves system resources, but, at the same time complex, ad hoc queries (have multiple variables) also challenge the processing speed and runtime memory of the system.