امروز دوشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۳
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

مجموعه بسته های تطبیقی ​​(APA)

مونتاژ بسته تطبیقی ​​(APA) به چه معناست؟ مونتاژ بسته تطبیقی ​​(APA) یک تکنیک کنترل خطا است که برای افزایش تحمل خطای خط و تسهیل انتقال بسته داده های تقسیم شده در فواصل زمانی کوتاه برای مودم ها اعمال می شود. APA با سایر تکنیک های کنترل خطای مودم برای بهبود کیفیت انتقال مودم کار می کند.Bedan مونتاژ بسته های تطبیقی ​​(APA) را توضیح می دهد بسته های داده معمولاً با افزایش نویز خط تقسیم می شوند و در نتیجه زمان ارسال مجدد مورد نیاز کاهش می یابد. با این حال، زمانی که خطوط آنقدر نویز ندارند و انتقال‌ها تحت تأثیر قرار نمی‌گیرند، بسته‌ها به‌عنوان واحدهای بزرگ‌تر منتقل می‌شوند که سرعت انتقال داده‌ها (DTR) سریع‌تر را تسهیل می‌کند.

Adaptive Packet Assembly (APA)

What Does Adaptive Packet Assembly (APA) Mean? Adaptive packet assembly (APA) is an error control technique applied to modems to increase line fault tolerance and facilitate split data packet transmission at short intervals. APA works with other modem error control techniques to improve modem transmission quality. Techopedia Explains Adaptive Packet Assembly (APA) Data packets usually split with increased line noise, thereby reducing required retransmission time. However, when lines are not as noisy and transmissions are unaffected, packets are transmitted as larger units, which facilitates faster data transmission rates (DTR).