امروز پنجشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۶
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

پروتکل حل آدرس (ARP)

پروتکل حل آدرس (ARP) به چه معناست؟ پروتکل Address Resolution Protocol (ARP) یک پروتکل شبکه سطح پایین برای ترجمه آدرس‌های لایه شبکه به آدرس‌های لایه پیوند است. ARP بین لایه‌های ۲ و ۳ مدل OSI قرار دارد، اگرچه ARP در چارچوب OSI گنجانده نشده است و به رایانه‌ها اجازه می‌دهد هر کدام را معرفی کنند. از آنجایی که پروتکل ها واحدهای ارتباطی اصلی شبکه هستند، وضوح آدرس به پروتکل هایی مانند ARP که تنها روش قابل اعتماد برای رسیدگی به وظایف مورد نیاز است وابسته است.Bedan پروتکل Address Resolution Protocol (ARP) را توضیح می دهد هنگام پیکربندی یک کامپیوتر شبکه جدید، به هر سیستم یک آدرس پروتکل اینترنت (IP) برای شناسایی و ارتباط اولیه اختصاص داده می شود. یک رایانه همچنین دارای یک هویت آدرس کنترل دسترسی رسانه (MAC) منحصر به فرد است. سازندگان آدرس MAC را در کارت شبکه محلی (LAN) جاسازی می کنند. آدرس MAC همچنین به عنوان آدرس فیزیکی رایانه شناخته می شود. قبل از اینکه دو رایانه با هم ارتباط برقرار کنند، هر یک باید آدرس IP یا MAC نسبی دیگری را بداند. اگر کامپیوتر A فقط آدرس MAC کامپیوتر B را داشته باشد، کامپیوتر A می‌تواند آدرس IP خود را با ارسال یک درخواست ARP به کامپیوتر B نشان دهد. سپس کامپیوتر B می‌تواند با پیوست کردن آدرس IP خود با ARP به کامپیوتر A پاسخ دهد. این فرآیند ساده ترجمه و تبادل آدرس است. نقش اصلی جداول ARP.ARP را می توان برای افزایش نرخ انتقال با پیگیری آدرس های شناخته شده در شبکه و انتقال هرگونه تغییر آدرس MAC یا IP از طریق ARP ذخیره کرد. در این سطح نیازی به احراز هویت نیست، بنابراین جعل IP و MAC آدرس ها امکان پذیر است ممکن است برای کنترل جداول ARP و جلوگیری از حملات مخرب کاربر، نرم افزار اضافی مورد نیاز باشد.

Address Resolution Protocol (ARP)

What Does Address Resolution Protocol (ARP) Mean? Address Resolution Protocol (ARP) is a low-level network protocol for translating network layer addresses into link layer addresses.ARP lies between layers 2 and 3 of the OSI model, although ARP was not included in the OSI framework and allows computers to introduce each other across a network prior to communication.Because protocols are basic network communication units, address resolution is dependent on protocols such as ARP, which is the only reliable method of handling required tasks. Techopedia Explains Address Resolution Protocol (ARP) When configuring a new network computer, each system is assigned an Internet Protocol (IP) address for primary identification and communication. A computer also has a unique media access control (MAC) address identity. Manufacturers embed the MAC address in the local area network (LAN) card. The MAC address is also known as the computer’s physical address.Before two computers communicate, each must know the other’s relative IP or MAC addresses. If computer A only has computer B’s MAC address, computer A can reveal its IP address by sending an ARP request to computer B. Computer B may then reply by attaching its IP address with ARP to computer A. This simple address translation and exchange process is the primary role of ARP.ARP tables can be stored to increase transmission rates by keeping track of addresses known to the network and transmitting any MAC or IP address changes via ARP.There is no authentication required at this level, so spoofing of IP and MAC addresses is possible. Additional software may be required to police the ARP tables and prevent malicious user attacks.