امروز پنجشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۶
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

فضای آدرس

فضای آدرس به چه معناست؟ فضای آدرس مجموعه ای از آدرس های معتبر در حافظه است که برای یک برنامه یا فرآیند در دسترس هستند. یعنی حافظه ای است که یک برنامه یا فرآیند می تواند به آن دسترسی داشته باشد. حافظه می تواند فیزیکی یا مجازی باشد و برای اجرای دستورالعمل ها و ذخیره داده ها استفاده می شود.Bedan فضای آدرس را توضیح می دهد در یک کامپیوتر، به هر فرآیند و دستگاه یک فضای آدرس اختصاص داده می‌شود که بخش مشخصی از فضای آدرس پردازنده را در خود جای می‌دهد. فضای آدرس پردازنده معمولاً به عرض رجیسترها و گذرگاه آدرس آن محدود می شود. فضای آدرس اغلب به صورت مسطح طبقه‌بندی می‌شود، جایی که آدرس‌ها به صورت اعداد صحیح فزاینده در حال افزایش نشان داده می‌شوند که از صفر شروع می‌شوند، یا قطعه‌بندی شده، جایی که آدرس‌ها به‌عنوان بخش‌های مستقل به تصویر کشیده می‌شوند که با افست‌ها افزوده می‌شوند. در برخی سیستم‌ها، فضای آدرس ممکن است از طریق فرآیندی که عموماً به نام Thunking شناخته می‌شود، از یک قالب به فرمت دیگر تغییر یابد. اندازه فضای آدرس را می توان با استفاده از تکنیک مدیریت حافظه به نام حافظه مجازی بزرگتر از حافظه فیزیکی ساخت. حافظه مجازی که به عنوان فایل صفحه نیز شناخته می شود، در واقع یک فایل فیزیکی روی دیسک است که مانند یک ماژول RAM یا RAM اضافی عمل می کند. بنابراین، یک فضای آدرس از هر دو حافظه فیزیکی و حافظه مجازی تشکیل شده است.

Address Space

What Does Address Space Mean? An address space is a range of valid addresses in memory that are available for a program or process. That is, it is the memory that a program or process can access. The memory can be either physical or virtual and is used for executing instructions and storing data. Techopedia Explains Address Space On a computer, each process and device is allocated an address space, which holds a certain portion of the processor's address space. The processor's address space is typically restricted to the width of its registers and address bus. Address space is often classified as either flat, where the addresses are represented as incrementally increasing integers that start at zero, or segmented, where the addresses are portrayed as independent segments augmented by offsets. In some systems, the address space may be modified from one format to the other via a process generally known as thunking. The size of an address space can be made larger than that of physical memory by using a memory management technique called virtual memory. A virtual memory, also known as a page file, is actually a physical file on disk that acts like an additional RAM or RAM module. Thus, an address space consists of both physical memory and virtual memory.