امروز پنجشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۶
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

تجزیه و تحلیل پیشرفته

تجزیه و تحلیل پیشرفته به چه معناست؟ تجزیه و تحلیل پیشرفته به طیف گسترده ای از تجزیه و تحلیل ها اشاره دارد که در نظر گرفته شده است تا بینش بیشتری نسبت به داده های خود به کسب و کارها ارائه دهد. برخی از این تکنیک ها عبارتند از: یادگیری ماشین، داده کاوی، تجزیه و تحلیل پیش بینی، تجزیه و تحلیل مکان، تجزیه و تحلیل داده های بزرگ و هوش مکان. تعدادی از شرکت ها بسته های نرم افزاری را ارائه می دهند که تجزیه و تحلیل پیشرفته را انجام می دهند.Bedan تجزیه و تحلیل پیشرفته را توضیح می دهد تجزیه و تحلیل پیشرفته یک اصطلاح جامع برای طیف گسترده ای از تکنیک های تجزیه و تحلیل است که از تکنیک های محاسباتی پیشرفته مانند یادگیری ماشین استفاده می کند. به نظر می رسد 'تحلیل پیشرفته' بیشتر یک اصطلاح بازاریابی باشد تا فنی، با شرکت های نرم افزاری که تکنیک های تجزیه و تحلیل کمی متفاوت را با استفاده از این اصطلاح ارائه می دهند، اما معمولا چیزهایی مانند تجزیه و تحلیل پیش بینی، تجزیه و تحلیل داده های بزرگ، داده کاوی و تجسم و سایر موارد را ارائه می دهند. طیف وسیعی از راه حل ها شامل ابزارهای داخلی SPSS و همچنین سیستم های مبتنی بر ابر مانند Cortana Intelligence مایکروسافت است. کاربردهای تجزیه و تحلیل پیشرفته شامل مراقبت های بهداشتی، بازاریابی و مدیریت ریسک است.

Advanced Analytics

What Does Advanced Analytics Mean? Advanced analytics refers to a broad range of analytics that are intended to give businesses greater insight into their data than they could ordinarily. Some of these techniques include machine learning, data mining, predictive analytics, location analytics, big data analytics and location intelligence. A number of companies offer software packages that perform advanced analytics. Techopedia Explains Advanced Analytics Advanced analytics is an umbrella term for a wide range of analytics techniques that make use of cutting-edge computing techniques such as machine learning. 'Advanced analytics' seems to be more of a marketing term than a technical one, with software companies offering slightly different analytics techniques using the term, but typically offering things like predictive analytics, big data analytics, data mining and visualization, among others. The range of solutions includes on-premises tools SPSS as well as cloud-based systems such as Microsoft's Cortana Intelligence.Applications of advanced analytics include healthcare, marketing and risk management.