امروز پنجشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۶
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

پروتکل پیشرفته صف پیام (AMQP)

پروتکل صف پیشرفته پیام (AMQP) به چه معناست؟ پروتکل صف پیغام پیشرفته (AMQP) یک استاندارد منبع باز است که قابلیت همکاری کاملی را برای ارتباط پیام تجاری بین سازمان ها یا برنامه ها فراهم می کند. این پروتکل به اتصال سیستم ها و ارائه فرآیندهای تجاری با داده های مورد نیاز کمک می کند. همچنین قادر به انتقال دستورالعمل برای دستیابی به اهداف است. این پروتکل مزایای بزرگی را برای سازمان‌ها به ارمغان می‌آورد، مانند پس‌انداز از طریق کالاسازی، اتصالات مبتنی بر استاندارد باز به شرکای تجاری، اتصال به برنامه‌های کاربردی مختلف که بر روی پلتفرم‌های مختلف کار می‌کنند و بسیاری موارد دیگر.Bedan پروتکل پیشرفته صف پیام (AMQP) را توضیح می دهد پروتکل صف پیام پیشرفته برای ارائه ویژگی هایی مانند منبع باز، استانداردسازی، قابلیت اطمینان، قابلیت همکاری و امنیت طراحی شده است. این به ارتباط سازمان، زمان، مکان و فناوری کمک می کند. این پروتکل باینری است و دارای ویژگی هایی مانند مذاکره، چند کاناله، قابلیت حمل، کارایی و پیام رسانی ناهمزمان است. معمولاً به دو لایه تقسیم می شود، یعنی یک لایه عملکردی و یک لایه انتقال. لایه عملکردی به تعریف دستورات برای عملکرد در بخشی از برنامه کمک می کند، در حالی که لایه انتقال به حمل تکنیک های مختلف مانند قاب بندی، چندگانه سازی کانال، نمایش داده ها و غیره بین سرور و برنامه کمک می کند. پروتکل Advanced Message Queuing برخی از ویژگی های کلیدی را ارائه می دهد که برای سازمان ها و همچنین برای برنامه ها مفید است. تحویل سریع و تضمین شده پیام و همچنین قابلیت اطمینان و تایید پیام از ویژگی های اصلی پروتکل است. این توانایی ها به توزیع پیام ها در یک محیط چند مشتری کمک می کند، در واگذاری وظایف وقت گیر و ایجاد سریعتر پاسخگویی سریعتر به درخواست های فوری توسط سرور. این پروتکل همچنین قابلیت اشتراک گذاری و نظارت بر به روز رسانی ها را در سطح جهانی دارد و همچنین امکان برقراری ارتباط بین سیستم های مختلف متصل را دارد. مزیت دیگر پروتکل عملکرد ناهمزمان کامل برای سیستم ها و همچنین قابلیت اطمینان بهبود یافته و زمان آپدیت بهتر با توجه به استقرار برنامه ها است.

Advanced Message Queuing Protocol (AMQP)

What Does Advanced Message Queuing Protocol (AMQP) Mean? The Advanced Message Queuing Protocol (AMQP) is an open-source standard that provides complete functional interoperability for business message communication between organizations or applications. The protocol helps in connecting systems and in providing business processes with the required data; it is also capable of transmitting instructions to achieve the goals. The protocol brings great benefits to organizations such as savings through commoditization, open standard-based connections to business partners, connections to different applications working on different platforms and many others. Techopedia Explains Advanced Message Queuing Protocol (AMQP) The Advanced Message Queuing Protocol was designed to provide features like open source, standardization, reliability, interoperability and security. It helps in connecting the organization, time, space and technologies. The protocol is binary, with features like negotiation, multichannel, portability, efficiency and asynchronous messaging. It is commonly split into two layers, namely, a functional layer and a transport layer. The functional layer helps in defining the commands for functioning on the part of the application, whereas the transport layer helps in carrying the different techniques such as framing, channel multiplexing, data representation, etc., between the server and the application. The Advanced Message Queuing protocol provides some key features that are beneficial for organizations as well as for applications. Rapid and guaranteed message deliveries, as well as reliability and message acknowledgments, are the main features of the protocol. These abilities help in the distribution of messages in a multi-client environment, in the delegation of time-consuming tasks and in making a server tackle immediate requests faster. The protocol also has the capability to globally share and monitor updates and also to enable communication between different systems that are connected. Another advantage of the protocol is full asynchronous functionality for systems as well as improved reliability and better uptime with regard to application deployments.