امروز چهارشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

دسترسی (a11y)

دسترسی (a11y) به چه معناست؟ دسترس‌پذیری (a11y) معیاری است که نشان می‌دهد چقدر یک سیستم رایانه‌ای برای همه افراد، از جمله افراد دارای معلولیت یا معلولیت، در دسترس است. این به هر دو نرم افزار و سخت افزار و نحوه پیکربندی آنها برای قادر ساختن یک فرد ناتوان یا معلول به استفاده موفقیت آمیز از آن سیستم کامپیوتری مربوط می شود. دسترسی نیز به عنوان فناوری کمکی شناخته می شود.Bedan Accessibility را توضیح می دهد (a11y) قابلیت دسترسی به نحوه طراحی ترکیبات نرم افزاری یا سخت افزاری برای دسترسی به یک سیستم برای افراد دارای معلولیت اشاره دارد، مانند: نقص بینایی کاهش شنوایی مهارت محدود برای مثال، وب سایتی که با در نظر گرفتن قابلیت دسترسی ایجاد شده است ممکن است دارای قابلیت تبدیل متن به گفتار یا خروجی برای سخت افزار خاص بریل باشد. برای افراد دارای اختلالات بینایی مناسب است. در دنیای اینترنت محور امروزی، دسترسی به یک وب سایت برای دستیابی به همه مخاطبان بسیار مهم است. قابلیت دسترسی نیز می تواند با اشکال دیگر رسانه ها، مانند تصاویر و ویدئوها، ترکیب شود. نمونه ای از قابلیت دسترسی ساخته شده در رسانه، زیرنویس است. در این مورد، ممکن است فیلمی برای افراد کم شنوا تولید نشود، اما زیرنویس‌ها کمک می‌کنند تا فیلم برای افراد مبتلا به این نقص لذت‌بخش‌تر شود. تعداد حروفی که کلمه بین حرف اول و آخر وجود دارد. از یک قرارداد مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) پیروی می کند، درست مانند بین المللی سازی (i18n) و محلی سازی (l10n)، که بیشتر در جامعه نرم افزاری استفاده می شود.

Accessibility (a11y)

What Does Accessibility (a11y) Mean? Accessibility (a11y) is a measure of how accessible a computer system is to all people, including those with disabilities or impairments. It concerns both software and hardware and how they are configured in order to enable a disabled or impaired person to use that computer system successfully.Accessibility is also known as assistive technology. Techopedia Explains Accessibility (a11y) Accessibility refers to how software or hardware combinations are designed to make a system accessible to persons with disabilities, such as:Visual impairmentHearing lossLimited dexterityFor example, a website developed with accessibility in mind might have text-to-speech capabilities or output for special braille hardware geared toward individuals with visual impairments. In today’s internet-driven world, the accessibility of a website is paramount in order for it to reach all audiences.Accessibility also can be incorporated with other forms of media, like pictures and videos. An example of accessibility built into media is subtitles. In this case, a film may not be produced for the hard of hearing, but subtitles help make the film more enjoyable for those with this impairment.The word accessibility is abbreviated to 'a11y,' with the number eleven in the middle referring to the number of letters that the word contains between the first and last letter. It follows an information and communications technology (ICT)-oriented convention, just like internationalization (i18n) and localization (l10n), which are used mostly in the software community.