امروز دوشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۳
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

تشخیص تهدید پیشرفته (ATD)

تشخیص پیشرفته تهدید (ATD) به چه معناست؟ تشخیص تهدید پیشرفته (ATD) نوعی امنیت است که فراتر از تجزیه و تحلیل امنیتی اولیه است. این در 'لوازم خانگی' و راه حل های دیگری ساخته شده است که در سطح عمیق تری برای رفع آسیب پذیری های امنیتی و جلوگیری از تهدیدات سایبری کار می کنند.Bedan تشخیص پیشرفته تهدید (ATD) را توضیح می دهد در فناوری اطلاعات، ATD آن نوع محصول امنیتی مارک دار نیست که در صنعت امنیت خانه دارای علامت تجاری باشد. این یک اصطلاح سطح گسترده ای برای راه حل هایی است که از انواع خاصی از تجزیه و تحلیل برای تقویت امنیت در سیستم ها استفاده می کنند. به عنوان مثال، ابزارهای ATD ممکن است از عناصری مانند شهرت منبع برای تجزیه و تحلیل ترافیک شبکه برای اهداف امنیتی استفاده کنند. آنها ممکن است در چندین سیستم عامل کار کنند یا در غیر این صورت 'هوش تهدید غنی' را توسعه دهند که به تیم های امنیتی انسانی دید بهتری از مکان هایی که سیستم ها آسیب پذیر هستند می دهد. ابزارهای پیشرفته تشخیص تهدید ممکن است دانلودها یا سایر فعالیت های کاربر را در سیستم تجزیه و تحلیل کنند. آنها ممکن است استفاده از هشدارهای داخلی را برای تعیین دقیق نحوه اعمال تهدیدات سایبری در سیستم تجزیه و تحلیل کنند. ابزارهای فروشنده می توانند به شرکت ها کمک کنند تا امنیت خود را با آوردن این نوع تحلیل سطح عمیق تر به شبکه ها بهبود بخشند.

Advanced Threat Detection (ATD)

What Does Advanced Threat Detection (ATD) Mean? Advanced threat detection (ATD) is a type of security that goes beyond basic security analysis. It is built into 'appliances' and other solutions that work on a deeper level to fix security vulnerabilities and prevent cyberthreats. Techopedia Explains Advanced Threat Detection (ATD) In IT, ATD is not the kind of branded security product that is trademarked in the home security industry. It is a broad-level term for solutions that use certain kinds of analysis to boost security in systems. For example, ATD tools may use elements like source reputation to analyze network traffic for security purposes. They may work across multiple operating systems or otherwise develop 'rich threat intelligence' that gives the human security teams a better view of where systems are vulnerable. Advanced threat detection tools may analyze downloads or other user activity within the system. They may analyze the use of internal alerts to pinpoint how cyberthreats apply to the system. Vendor tools can help companies improve their security by bringing this type of deeper level analysis to networks.