امروز پنجشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۶
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

تبلیغات

تبلیغات به چه معناست؟ تبلیغات، در زمینه شبکه های کامپیوتری، مشخصه روتر برای پخش به روز رسانی و تغییرات شبکه است. روترها دستگاه های شبکه هوشمندی هستند که اطلاعات شبکه را از طریق جداول مسیریابی که بسته به پروتکل های پیکربندی شده حاوی اطلاعاتی مانند مسیرها، گره ها و آدرس های شبکه هستند، حفظ می کنند. پروتکل‌های مسیریابی، جمع‌آوری اطلاعات روتر همسایه را فعال می‌کنند، که سپس برای سایر گره‌ها از طریق شبکه تبلیغ می‌شود.Bedan تبلیغات را توضیح می دهد تبلیغات به پخش پیام اطلاق می شود به همان شیوه ای که یک بخش بازاریابی محصولات را برای آموزش مشتریان تبلیغ می کند و اطلاعات دقیق محصول را شامل می شود. روترها از پروتکل های مختلفی برای جمع آوری و ذخیره تمام اطلاعات جدول مسیریابی شبکه، از جمله گره ها، نام روترها، نام های رابط، آدرس های IP و آدرس های شبکه استفاده می کنند. داده‌های جمع‌آوری‌شده از طریق یک شبکه تبلیغ می‌شوند، که به هر گره اجازه می‌دهد تا جداول مسیریابی را متناسب با آن به‌روزرسانی کند.

Advertising

What Does Advertising Mean? Advertising, in the context of computer networking, is the router characteristic for broadcasting network updates and changes. Routers are intelligent networking devices that maintain network information via routing tables, which contain information such as routes, nodes, and network addresses, depending on configured protocols. Routing protocols enable the collection of neighboring router information, which is then advertised for all other nodes via the network. Techopedia Explains Advertising Advertising refers to broadcast messaging much in the same way that a marketing department advertises products to educate customers and includes detailed product information. Routers use different protocols to collect and store all network routing table information, including nodes, router names, interface names, IP addresses and network addresses. The collected data is advertised over a network, which allows each node to update routing tables accordingly.