امروز چهارشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ردیابی وابسته

ردیابی وابسته به چه معناست؟ ردیابی وابسته فرآیند مدیریت و پیگیری فعالیت های بازاریابی است که معمولاً از طریق استفاده از یک نرم افزار خاص و افزونه های مختلف نصب شده در وب سایت های وابسته انجام می شود. فروش، تبدیل‌ها و کلیک‌های وب‌سایت‌های وابسته به منظور سنجش عملکرد شرکت‌های وابسته ردیابی می‌شوند. این به مالک شبکه‌های وابسته اجازه می‌دهد تا عملکرد شرکت‌های وابسته خود را ردیابی کنند تا اندازه‌گیری کنند که کدام یک از آنها باعث ترافیک و درآمد می‌شوند و قادر به پرداخت غرامت مناسب هستند.Bedan ردیابی وابسته را توضیح می دهد ردیابی وابسته توسط مشاغلی که دارای شبکه های وابسته هستند به منظور مدیریت شرکت های وابسته و کسب بینش نسبت به عملکرد هر یک از شرکت های وابسته و شبکه به عنوان یک کل استفاده می شود. این به مالک شبکه و همچنین هر یک از شرکت‌های وابسته اجازه می‌دهد تا ببینند که کدام بخش از شبکه بیشترین بازدیدکننده، تبدیل، ترافیک یا کلیک را دریافت می‌کند و بتواند ببیند آیا یک کمپین بازاریابی کار می‌کند یا خیر. انواع مختلفی از نرم افزارهای ردیابی وابسته بسته به مدل کسب و کار مورد استفاده قرار می گیرند که اکثر آنها نمودارهایی با معیارهای مختلف را نشان می دهند. شبکه‌های وابسته محبوب آمازون و Ebay هستند که برای هر خریدی که از یا از طریق شرکت‌های وابسته به آن انجام می‌شود، کمیسیون می‌دهند.

Affiliate Tracking

What Does Affiliate Tracking Mean? Affiliate tracking is the process of managing and tracking marketing activities, usually through the use of a special software and different plugins installed in affiliate websites. The sales, conversions and clicks from affiliate websites are being tracked in order to measure the performance of affiliates. This is to allow the owner of affiliate networks to track the performance of their affiliates in order to measure which ones are driving traffic and revenue and to be able to give proper compensation. Techopedia Explains Affiliate Tracking Affiliate tracking is being used by businesses that own affiliate networks in order to manage its affiliates and gain insight to the performance of each affiliate and the network as a whole. This allows the network owner as well as each affiliate to track and gain insight to which portions of the network receive the most visitors, conversions, traffic or clicks, and be able to see if a marketing campaign is working or not. There are many types of affiliate tracking software being used depending on the business model, most of which show graphs of different metrics. Popular affiliate networks are Amazon and Ebay, who give out commissions for every purchase made from or through its affiliates.