امروز دوشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۳
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

سیستم خودکار شناسایی اثر انگشت (AFIS)

سیستم خودکار شناسایی اثر انگشت (AFIS) به چه معناست؟ یک سیستم خودکار شناسایی اثر انگشت (AFIS) سیستمی است که از فناوری بیومتریک برای ذخیره تصاویر دیجیتالی اثر انگشت فردی برای مقایسه پایگاه داده برای تولید یک تطابق استفاده می‌کند. اثر انگشت برای اهداف شناسایی روشی بی‌خطر در نظر گرفته می‌شود، زیرا هر اثر انگشت منحصربه‌فرد است. با پیشرفت فناوری دیجیتال، اثر انگشت به طور فزاینده ای به عنوان یک اقدام پیشگیری از تقلب مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع حفاظت فناوری ممکن است با داده های شخصی مانند رمز عبور و شماره شناسایی شخصی (PIN) ذخیره شود. اسکن زنده، که شناسایی اثر انگشت در زمان واقعی را ارائه می دهد، مکمل فناوری AFIS است. AFIS به‌عنوان روشی که برای شناسایی لاگین‌های شخصی استفاده می‌شود، محبوبیت پیدا می‌کند.Bedan سیستم خودکار شناسایی اثر انگشت (AFIS) را توضیح می دهد در سال 1997، FBI برای اولین بار استفاده از این فناوری را در داکوتای جنوبی برای شناسایی مجرمان ادعایی آغاز کرد. از آن زمان، AFIS استفاده را به انواع دیگر شناسایی، مانند ثبت محل اقامت کارکنان، ورود به اطلاعات بانکی شخصی و حتی ارائه سیستم‌هایی برای اطمینان از دسترسی به داده‌های ایمن شرکت فقط توسط کارمندان مجاز، گسترش داده است. با تلاش فروشندگان برای بهبود فناوری AFIS، قابلیت‌های تصویربرداری الکترونیکی نیز در حال افزایش است. برخی معتقدند که در نهایت، AFIS ممکن است جایگزین امضاها شود.

Automated Fingerprint Identification System (AFIS)

What Does Automated Fingerprint Identification System (AFIS) Mean? An automated fingerprint identification system (AFIS) is a system that uses biometric technology to store digital imagery of individual fingerprints for database comparison to produce a match. Fingerprints are considered a foolproof method for identification purposes because each fingerprint is unique. As digital technology progresses, fingerprinting is increasingly being used as a fraud prevention measure. This type of technological safeguard may be stored with personal data, such as passwords and personal identification numbers (PIN). Live scanning, which offers real-time fingerprint identification, complements AFIS technology. AFIS is gaining popularity as a method used to identify individual user logons. Techopedia Explains Automated Fingerprint Identification System (AFIS) In 1997, the FBI first began using this technology in South Dakota to identify alleged criminals. Since then, AFIS has expanded usage to other types of identification, such as recording employee whereabouts, signing into personal banking information and even providing systems for ensuring that secure corporation data is accessed by authorized employees only. Electronic imaging capabilities are also increasing as vendors work to improve AFIS technology. Some believe that eventually, AFIS may replace signatures.