امروز دوشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۳
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

عامل

عامل به چه معناست؟ عامل برنامه‌ای است که اطلاعات را جمع‌آوری می‌کند یا وظیفه‌ای را در پس‌زمینه در یک زمان‌بندی خاص انجام می‌دهد. اصطلاح عامل اغلب به عنوان یک انتزاع نرم افزاری در نظر گرفته می شود که قادر است با درجه خاصی از استقلال برای انجام یک کار خاص از طرف میزبان خود عمل کند.Bedan توضیح می دهد عامل عوامل را می توان به دلیل رفتار مستقل و انعطاف پذیرشان از اشیا متمایز کرد. عوامل نرم افزاری با انجام کارهای تکراری پیچیده، مزایای زیادی را به کاربران نهایی ارائه می دهند.

Agent

What Does Agent Mean? An agent is a program that collects information or performs a task in the background at a particular schedule. The term agent is often thought of as a software abstraction that is capable of acting with a certain degree of autonomy to perform a particular task on behalf of its host. Techopedia Explains Agent Agents can be distinguished from objects due to their autonomous, flexible behavior. Software agents offer many benefits to end users by performing complex repetitive tasks.