امروز چهارشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

رابط کاربری بدون عامل

رابط کاربری بدون عامل به چه معناست؟ یک رابط کاربری بدون عامل یا 'UI بدون عامل' یکی از این موارد است به یک فرآیند دستی در دستگاه میزبان بستگی ندارد. طراحی رابط کاربری بدون عامل یک گلوگاه اصلی برای دسترسی از راه دور را حذف می کند و رابط کاربری را آسان تر می کند برای نصب و استفادهBedan رابط کاربری بدون عامل را توضیح می دهد رابط کاربری بدون عامل ممکن است از مدیران بخواهد که یک حساب کاربری در یک ماشین میزبان که در پس‌زمینه کار می‌کند راه‌اندازی کنند تا برنامه بتواند مستقیماً از طریق این حساب کاربری از دسترسی از راه دور استفاده کند. دسترسی از راه دور می تواند از پروتکل های اینترنتی معمولی مانند FTP و SSH استفاده کند. علاوه بر سایر استانداردهای استفاده از راه دور، طراحی رابط کاربری بدون عامل می‌تواند برای راه‌اندازی سیستم‌های ورود آسان و ورود به سیستم برای دسترسی به اطلاعات از هر کجا مهم باشد. این یک مسئله بزرگ در دنیای فناوری امروز است، زیرا شرکت‌ها سیستم‌های تلفن همراهی را آزمایش می‌کنند که از طریق دستگاه‌های تلفن همراه در این زمینه به اطلاعات دسترسی دارند. به عنوان مثال، طراحی رابط کاربری بدون عامل ممکن است بخشی از سیستمی باشد که به فروشندگان این امکان را می دهد که وقتی خارج از دفتر هستند، اطلاعات کلیدی شرکت را از تلفن های هوشمند خود به سرعت شماره گیری کنند.

Agentless UI

What Does Agentless UI Mean? An agentless user interface or 'agentless UI' is one that does not depend on a manual process on a host machine. Agentless UI design removes a major bottleneck for remote access, and makes a user interface easier to install and use. Techopedia Explains Agentless UI Agentless UI may require administrators to set up a user account on a host machine that works in the background, so that the program can use remote access directly through this user account. The remote access can use typical internet protocols such as FTP and SSH. In addition to other remote use standards, agentless UI design can be important for setting up easy sign-on and login systems to provide access to information from anywhere. This is a big issue in today's technology world, as companies experiment with mobile systems that access information through mobile devices in the field. For example, agentless UI design might be part of a system that offers salespeople the ability to quickly dial into key company information from their smartphones when they are outside of the office.