امروز پنجشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۶
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

تست نرم افزار چابک

تست نرم افزار چابک به چه معناست؟ تست نرم افزار Agile یک چارچوب تضمین کیفیت و تست نرم افزار است که از تکنیک ها و چارچوب Agile برای تست نرم افزار استفاده می کند. از اصول اصلی Agile Framework در آزمایش و ارزیابی نرم‌افزار استفاده می‌کند، به عنوان مثال، آزمایش یک نرم‌افزار به صورت تدریجی و به طور مشترک بر روی بازخورد تست با تیم در طول چرخه عمر توسعه نرم‌افزار کار می‌کند. این از طریق ترکیبی از تکنیک های تست خودکار و دستی انجام می شود.Bedan تست نرم افزار Agile را توضیح می دهد تست نرم افزار چابک معمولا از زمانی شروع می شود که اولین ماژول یا جزء نرم افزار برای بررسی در دسترس باشد. نرم افزار کامل به صورت تدریجی برای خطاها و اشکالات کد آزمایش می شود. نتایج هر فاز/جزء با تیم توسعه که به طور مشترک بر روی بازخورد تست ها کار می کنند به اشتراک گذاشته می شود. سپس تیم باگ ها و خطاها را اولویت بندی کرده و از بین می برد. این روند تا زمانی تکرار می شود که نرم افزار به طور کامل توسعه یابد و در آزمایش نشان دهد نرم افزار عاری از اشکال است. اجزای اصلی / مراحل در تکنیک های تست نرم افزار Agile عبارتند از: تست عملکردی تست اکتشافی تست واحد تست بار عملکردی

Agile Software Testing

What Does Agile Software Testing Mean? Agile software testing is a software quality assurance and testing framework that uses Agile techniques and framework to test software. It uses the core principles of Agile Framework in testing and evaluating software, for example, testing a software incrementally and collaboratively working on test feedback with the team throughout the software’s development life cycle. It is done through a combination of automated and manual testing techniques. Techopedia Explains Agile Software Testing Agile software testing generally starts from when the first module or component of software is available for review. The complete software is incrementally tested for code errors and bugs. The results from each phase/component are shared with the development team, who collaboratively works on the tests' feedback. The team then prioritizes and eliminates the bugs and errors. The process is repeated until the software is completely developed and is testing has shown the software to be free from bugs. The core components/phases within Agile software testing techniques include: Functional testing Exploratory testing Unit testing Performance load testing