امروز پنجشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۶
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

استراتژیست هوش مصنوعی

استراتژیست هوش مصنوعی به چه معناست؟ یک استراتژیست هوش مصنوعی یک متخصص فناوری اطلاعات است که نقشش با تکامل و کاربرد محصولات و خدمات هوش مصنوعی سروکار دارد.Bedan استراتژیست هوش مصنوعی را توضیح می دهد با نگاهی به این نقش نسبتاً متنوع، بسیاری از کارشناسان در مورد شغل استراتژیست هوش مصنوعی صحبت می کنند که یک جزء اساسی مدیریت پروژه دارد. اما وقتی صحبت از مدیریت روزمره فناوری‌های هوش مصنوعی می‌شود، این تمام تصویر نیست. استراتژیست هوش مصنوعی باید استعداد و توسعه و همچنین گردش‌های کاری بهینه‌شده را در نظر بگیرد. یک استراتژیست هوش مصنوعی علاوه بر کار بر روی همه اینها و درک وضعیت های مطلوب سیستم ها، باید با یک اصل کلی از برنامه های کاربردی هوش مصنوعی نیز سر و کار داشته باشد - اخلاق هوش مصنوعی. ابزارهای هوش مصنوعی جدید تا حدودی با فناوری های سنتی از نظر دامنه و پیامدهایشان متفاوت هستند. جوامع انسانی رهبران برجسته فناوری به ما هشدار داده‌اند که هوش مصنوعی بدون اخلاق می‌تواند یک میدان مین باشد.

AI Strategist

What Does AI Strategist Mean? An AI strategist is an IT professional whose role deals with the evolution and application of artificial intelligence products and services. Techopedia Explains AI Strategist In looking at this rather diverse role, many experts talk about an AI strategist’s job having a fundamental project management component. But that's not the entire picture when it comes to the everyday management of artificial intelligence technologies.The AI strategist has to consider talent and development, as well as optimized workflows. In addition to working on all of this and understanding the desired states of systems, an AI strategist also has to deal with one overarching principle of AI applications — AI ethics.New artificial intelligence tools are somewhat different from traditional technologies in their scope and ramifications for human societies. Prominent tech leaders have warned us that AI without ethics could be a minefield.That factors into the focus on ethical and explainable AI for an AI strategist role.