امروز چهارشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ALOHA

ALOHA به چه معناست؟ ALOHA یک سیستم شبکه پیشگام بود که در سال 1971 در دانشگاه هاوایی به عنوان اولین نمایش شبکه های بی سیم توسعه یافت. از یک روش دسترسی متوسط ​​به همراه فرکانس‌های UHF آزمایشی استفاده می‌کرد. ALOHA به عنوان مبنایی برای توسعه شبکه‌های اترنت و Wi-Fi بود. این اصطلاح به نام ALOHAnet نیز شناخته می‌شود.Bedan ALOHA را توضیح می دهد مفهوم ALOHA زمانی پدیدار شد که تخصیص فرکانس برای ارتباطات بین رایانه‌ها برای کاربردهای تجاری در دسترس نبود. نسخه اولیه ALOHA از دو فرکانس مختلف در پیکربندی هاب استفاده می‌کرد. از ماشین‌های هاب برای پخش بسته‌ها به همه کانال‌های خروجی و ماشین‌های مشتری مختلف استفاده می‌شد. پس از دریافت داده های بدون خطا در هاب ها، یک بسته تایید برای مشتریان ارسال شد. اگر هیچ تاییدیه ای دریافت نشد، بسته های داده پس از یک بازه زمانی انتخاب شده مجددا ارسال می شدند. این مکانیسم زمانی که دو کلاینت سعی می کردند بسته ها را همزمان ارسال کنند، برخوردها را شناسایی و تصحیح می کرد. همه گره های مشتری در ALOHA با استفاده از فرکانس یکسان با هاب ارتباط برقرار می کنند. استفاده مشترک از یک رسانه واحد برای انتقال مشتری بسیار مهم بود. مکانیزمی برای کنترل ارسال، ارسال مجدد و برخورد بسته استفاده شد. این ALOHA خالص یا کانال دسترسی تصادفی نامیده می شد و به عنوان پایه ای برای توسعه شبکه های اترنت و Wi-Fi عمل می کرد. همچنین برای کانال هاب خروجی مورد استفاده قرار گرفت، و اجازه می داد بسته های پخش برای همه مشتریان در یک فرکانس مشترک دوم که هر گیرنده مشتری آدرس خاص خود را دارد ارسال شود.

ALOHA

What Does ALOHA Mean? ALOHA was a pioneering networking system developed at the University of Hawaii in 1971 as a first demonstration of wireless networks. It used a medium access method along with experimental UHF frequencies.ALOHA served as the basis for the development of Ethernet and Wi-Fi networking.This term is also known as ALOHAnet. Techopedia Explains ALOHA The concept of ALOHA emerged when frequency assignments for communications between computers were not available for commercial applications.The initial version of ALOHA used two different frequencies in a hub configuration. The hub machines were used to broadcast packets to all outbound channels and to different client machines. Upon receiving error-free data at the hubs, an acknowledgment packet was sent to the clients. If no acknowledgments were received, data packets were retransmitted after a selected time interval. This mechanism detected and corrected collisions when two clients attempted to send packets at the same time.All client nodes in ALOHA communicate with the hub using the same frequency. The shared use of a single medium for client transmissions was critical. A mechanism was used for controlling packet sending, resending and collisions. This was called pure ALOHA, or random access channel, and served as the basis for the development of Ethernet and Wi-Fi networks. It also was used for the outgoing hub channel, allowing broadcast packets to be sent to all clients on a second shared frequency where each client recipient has its own address.