امروز پنجشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۶
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

کلید جایگزین (کلید Alt)

کلید جایگزین (کلید Alt) به چه معناست؟ کلید جایگزین (کلید Alt) کلیدی است که در اکثر صفحه‌کلیدهای رایانه وجود دارد و به عنوان یک کلید اصلاح‌کننده در نظر گرفته می‌شود که می‌تواند مشابه کلیدهای شیفت یا کنترل استفاده شود. به عبارت دیگر، کلید جایگزین هنگام فشرده شدن با کلیدهای دیگر، ورودی و عملیات متناوب را ارائه می دهد.Bedan کلید جایگزین را توضیح می دهد (کلید Alt) اگرچه کلید برای همه رایانه های شخصی استاندارد است، اما همه صفحه کلیدهای رایانه دارای کلید جایگزین نیستند. معادل کلید Alt در مکینتاش ها، کلید گزینه است. در اکثر صفحه کلیدها کلید Alt در دو طرف نوار فاصله قرار دارد. با این حال، در برخی از صفحه کلیدها تنها یک کلید Alt وجود دارد. هر دستورالعملی برای استفاده از ترکیب کلید Alt و هر کلید دیگری به این معنی است که باید کلید Alt را در حین فشار دادن و رها کردن سایر کلیدها نگه دارید. کلید Alt را می توان برای اقداماتی مانند چاپ کاراکترهای خاص، اقدامات خاص برنامه یا صفحه کلید استفاده کرد. -عملکردهای خاص عملکرد کلید Alt می تواند از برنامه ای به برنامه دیگر متفاوت باشد. برخی از برنامه های پردازش کلمه، ترکیب کلید خاصی را که توسط کلید Alt ارائه شده است، تشخیص نمی دهند.

Alternate Key (Alt Key)

What Does Alternate Key (Alt Key) Mean? An alternate key (Alt key) is a key that is present on most computer keyboards and is considered a modifier key that can used similarly to the shift or control keys. In other words, the alternate key provides alternate input and operations when pressed in combination with other keys. Techopedia Explains Alternate Key (Alt Key) Although the key is standard for all personal computers, not all computer keyboards have the alternate key. The equivalent of the Alt key on Macintoshes is the option key. On most keyboards the Alt key is located on either side of the space bar. However, on some keyboards there is only one Alt key. Any instruction to use the combination of the Alt key and any other keys means that one should hold the Alt key down while pressing and releasing the other keys.The Alt key can be used for actions like printing special characters, application-specific actions or keyboard-specific functionalities. The function of the Alt key can vary from application to application. Some word processing programs do not recognize certain key combination provided by the Alt key.