امروز چهارشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

متن جایگزین (متن جایگزین)

متن جایگزین (متن جایگزین) به چه معناست؟ متن جایگزین (متن جایگزین) یک توضیح متنی است که می تواند به تگ HTML یک تصویر در یک صفحه وب اضافه شود. زمانی استفاده می شود که تصویر موجود در صفحه وب قابل نمایش نباشد، در این صورت متن Alt به جای آن نشان داده می شود. همچنین زمانی که کاربر ماوس را روی تصویر قرار می دهد، نمایش داده می شود. متن جایگزین یکی از ویژگی های مهم مورد نیاز تگ تصویر است. اجرای صحیح متن Alt می تواند به افزایش دسترسی به وب کمک کند. متن جایگزین برای موتورهای جستجو نیز بسیار مهم است که نمی توانند محتوای تصاویر را تعیین کنند و برای تعیین محتوای آنها باید به متن Alt تکیه کنند.Bedan متن جایگزین را توضیح می دهد (متن جایگزین) متن جایگزین را می توان به دو صورت نشان داد: در ویژگی alt عنصر تصویر در محیط اطراف یا در زمینه تصویر، عملکردهای متن جایگزین عبارتند از: به راحتی توسط صفحه خوان ها به جای تصاویر خوانده می شود. این به افراد کم بینا یا افراد دارای ناتوانی های شناختی دیگر امکان دسترسی به محتوا را می دهد. به جای تصویر در مرورگرهایی قرار می گیرد که نمی توانند نمایش تصویر را پشتیبانی کنند یا برای مشاهده تصاویر تنظیم نشده اند. توصیف و معنای معنایی برای تصاویر اعمال می شود. این را می توان به راحتی توسط موتورهای جستجو خواند و برای تعیین محتوای یک تصویر استفاده می شود. توصیه های زیر برای استفاده از متن Alt اعمال می شود: برای تصاویر تزئینی، متن Alt باید خالی نگه داشته شود. برای تصاویر حاوی متن، متن Alt باید تکرار شود. متن کامل. برای نمودارها و نمودارها، متن جایگزین باید روند تصویر شده را خلاصه کند.

Alternate Text (Alt Text)

What Does Alternate Text (Alt Text) Mean? Alternate text (Alt text) is a text description that can be added to an image's HTML tag on a Web page. It is used when the image in the Web page cannot be displayed, in which case the Alt text is shown instead. It is also displayed when a user mouses over the image. Alt text is one of the important attributes required by the image tag. Proper implementation of Alt text can help increase Web accessibility. Alt text is also very important for search engines, which cannot determine the content of images, and must rely on Alt text to determine their contents. Techopedia Explains Alternate Text (Alt Text) Alt text can be represented in two ways:Within the image element’s alt attributeIn the surroundings or in the context of the imageThe functions of Alt text are:It's easily read by screen readers in place of images. This allows the content to be accessed by visually impaired people or people with other cognitive disabilities.It is placed instead of the image in browsers that cannot support the image display or are not set to view imagesIt applies a description and semantic meaning to images. This can easily be read by search engines and is used to determine the content of an image.The following recommendations apply to using Alt text :For decorative images, Alt text should be kept blank.For images containing text, Alt text needs to replicate the full text.For graphs and charts, Alt text needs to summarize the trend depicted.