امروز پنجشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۶
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

تغییر اسکریپت

Alter Script به چه معناست؟ یک اسکریپت تغییردهنده گزارشی از تغییرات است که در یک مدل داده انجام می شود، که به نوبه خود می تواند بین پایگاه های داده همگام شود. اسکریپت توسط یک ابزار مدل سازی داده تولید می شود و معمولاً با استفاده از نرم افزار شخص ثالث اجرا می شود.Bedan Alter Script را توضیح می دهد جداول پایگاه داده از طریق عباراتی ایجاد و ویرایش می شوند، که مقادیری را اضافه، اصلاح و/یا حذف می کنند که مجموعاً پایگاه داده کلی را تعریف می کنند. هر یک از این عبارات عملکرد بسیار خاصی دارند، و اگرچه ردیابی تک تک عبارات بیان شده در ایجاد و/یا اصلاح یک مدل یا پایگاه داده دشوار است، اما انجام دقیق آن مهم است. به همین دلیل و دلایل دیگر، تغییر اسکریپت ها برای ایجاد و/یا اصلاح به موقع پایگاه داده مفید هستند. یک اسکریپت تغییردهنده می تواند تغییرات خاصی را که در یک مدل ایجاد شده است ثبت کند که می تواند با مدل های دیگر همگام شود.

Alter Script

What Does Alter Script Mean? An alter script is a log of modifications that are made in a data model, which can in turn be synchronized among databases. The script is generated by a data modeling tool, and is usually executed using third-party software. Techopedia Explains Alter Script Database tables are created and edited by way of statements, which add, modify and/or delete values that collectively define the overall database. Each of these statements has a very specific function, and although it can be difficult to keep track of every single statement made in the creation and/or modification of a model or database, it is important to do so accurately. For that and other reasons, alter scripts come in handy for creating and/or modifying databases in a timely manner. An alter script can log certain modifications made to one model that can be synchronized with others.