امروز پنجشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۶
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

آمازون Whispernet

آمازون Whispernet به چه معناست؟ Amazon Whispernet یک طرح بی سیم 3G است که همراه با آمازون Kindle است. این به صورت رایگان توسط آمازون در اختیار کاربران کیندل قرار می گیرد و از طریق AT&T تحویل داده می شود.Bedan آمازون Whispernet را توضیح می دهد اگر در دستگاه Kindle فعال باشد، Amazon Whispernet به کاربران Kindle اجازه می دهد تا برای خرید کتاب، دانلود محتوا و غیره به وب سایت آمازون متصل شوند. اما برای استفاده از این سرویس، کاربران Kindle باید در منطقه تحت پوشش AT&T باشند. علاوه بر Whispernet، Amazon Whispersync و Whispercast را نیز ارائه می دهد. اولی یک راه حل نشانک گذاری است که به کتاب ها و سایر مطالب امکان می دهد به طور خودکار بین دستگاه های مختلف همگام شوند. Whispercast مشابه Whispersync است اما برای کاربران شرکتی در نظر گرفته شده است.

Amazon Whispernet

What Does Amazon Whispernet Mean? Amazon Whispernet is a 3G wireless plan bundled with Amazon Kindle. It is provided free of charge by Amazon to Kindle users and is delivered through AT&T. Techopedia Explains Amazon Whispernet If enabled on the Kindle device, Amazon Whispernet allows Kindle users to connect to Amazon's website to purchase books, download content, etc. To avail of the service, however, Kindle users need to be in AT&T's coverage area.In addition to Whispernet, Amazon also provides Whispersync and Whispercast. The former is a bookmarking solution that allows books and other contents to be synced between different devices automatically. Whispercast is similar to Whispersync but is intended for corporate users.