امروز پنجشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۶
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

پس پراکنده محیطی

Ambient Backscatter به چه معناست؟ پراکندگی برگشتی محیطی یک ایده جدید مربوط به استفاده از امواج رادیویی و اتصال است که توانایی دستگاه را برای ارسال و دریافت سیگنال‌ها بدون نیروی ذاتی ارائه می‌کند. این پتانسیل را دارد که تا حد زیادی چشم انداز اینترنت اشیا (IoT) را بازتعریف کند و فناوری بی سیم را تا حد زیادی تغییر دهد.Bedan در توضیح Ambient Backscatter اگرچه ممکن است به نظر اتفاقی بیفتد که هنگام خروج آب از سینک آشپزخانه اتفاق می‌افتد، پراکندگی پشتی محیط در واقع یک اصطلاح ظریف با پتانسیل شگفت‌انگیز برای آینده فناوری است. در راه‌اندازی backscatter محیطی، دستگاه از یک آنتن برای ارسال و دریافت سیگنال‌ها استفاده می‌کند. به گفته کارشناسان، برخی از این امواج رادیویی را به انرژی در دسترس تبدیل می کند. این بدان معناست که دستگاه دیگر به سیم یا باتری یا هیچ منبع انرژی داخلی نیاز نخواهد داشت. همانطور که خودی‌های صنعت اشاره می‌کنند، این امکان را برای طراحی‌های سبک‌تر و ارزان‌تر برای دستگاه‌های کوچک اینترنت اشیا فراهم می‌کند. به طور کلی، یک مدل backscatter محیطی می‌تواند انواع محصولات مصرفی با انرژی معمولی را منسوخ کند. برای مثال، اگر انرژی انباشته حتی برای روشن کردن یک چراغ LED کوچک کافی باشد، این امر پیامدهای بسیار زیادی برای بخش تولید دارد. پراکندگی پس از محیط یک ایده جدید با تکنیک‌های زیادی برای تفسیر است، اما اساساً بر اساس ایده بی‌سیم است. شارژ و توانایی امواج رادیویی، به ویژه در فرکانس های خاص، برای دستیابی به نقش های جدید در خودکارسازی و افزایش اتصال بی سیم.

Ambient Backscatter

What Does Ambient Backscatter Mean? Ambient backscatter is a new idea related to the use of radio waves and connectivity that posits a device's ability to send and receive signals without inherent power. It has the potential to greatly redefine the Internet of Things (IoT) landscape and change wireless technology in a big way. Techopedia Explains Ambient Backscatter Although it may sound like something that happens when water escapes the kitchen sink, ambient backscatter is actually a subtle term with some amazing potential for the future of technology.In an ambient backscatter setup, the device uses an antenna to send and receive signals, and in the words of experts, translates some of these radio waves into available energy. That means the device will no longer need a cord or batteries, or any internal energy source. As industry insiders point out, this will allow for lighter and cheaper designs for small Internet of Things edge devices.In general, an ambient backscatter model could make all sorts of conventionally powered consumer products obsolete. For example, if the aggregated energy was enough to even illuminate a small LED light, that has enormous ramifications for the manufacturing sector.Ambient backscatter is a new idea with a lot of technicals to interpret, but essentially, it builds on the idea of wireless charging and the ability of radio waves, especially at certain frequencies, to achieve new roles in automating and enhancing wireless connectivity.