امروز دوشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۳
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

آمریکا با قانون مجوز مجدد در سال 2010 رقابت می کند

آمریکا قانون صدور مجوز مجدد در سال 2010 به چه معناست؟ قانون مجوز مجدد آمریکا در سال 2010 به رقابت می پردازد، قانونی است که برای ترویج تحقیق، آموزش و نوآوری در علم و فناوری، و به طور کلی بهبود رقابت پذیری ایالات متحده در تحقیق و توسعه فناوری طراحی شده است. این قانون همچنین شامل بودجه برای تحقیقات و آموزش و همچنین به ویژه ابتکارات امنیتی شبکه است. این قانون همچنین ترویج می کند: مشارکت بین صنعت و دانشگاه گسترش تحقیقات امنیت سایبری یک برنامه تحقیقاتی پایه شیمی سبز فرصت های تحقیقاتی برای دانش آموزان فارغ التحصیل و دبیرستان این قانون ممکن است به عنوان قانون ایجاد فرصت‌های آمریکا برای ارتقای معنادار تعالی در فناوری، آموزش و مجوز مجدد علم نیز شناخته شود.Bedan توضیح می دهد که آمریکا با قانون مجوز مجدد در سال 2010 رقابت می کند در آگوست 2007، رئیس جمهور جورج دبلیو بوش، قانون ایجاد فرصت های آمریکا برای ارتقای معنادار تعالی در فناوری، آموزش و مجوز مجدد علم را امضا کرد. این قانون اصلاح شد و در دسامبر 2010، قانون مجوز مجدد آمریکا در سال 2010 در سنا به تصویب رسید. این لایحه صدها میلیون دلار به امنیت شبکه اختصاص داد. بودجه افزایش یافته تخصیص یافته از طریق این لایحه مجدداً به مؤسسه ملی استاندارد و فناوری (NIST) و همچنین دو سازمان علمی آمریکایی دیگر به منظور توسعه و تحقیق امنیت سایبری تعلق خواهد گرفت. قانون مجوز مجدد رقابت آمریکا به دنبال ارائه کمک های مالی برای آموزش زبان کدگذاری ایمن به دانشجویان فناوری اطلاعات در سطح آموزش مبتنی بر دانشگاه و همچنین برای آموزش امنیت سایبری فناوری اطلاعات در محل کار است. این لایحه همچنین شامل تلاش هایی برای ایجاد تمایز بین انتشارات علمی و داده های دیجیتال است.

America COMPETES Reauthorization Act of 2010

What Does America COMPETES Reauthorization Act of 2010 Mean? The America COMPETES Reauthorization Act of 2010 is legislation designed to promote research, education and innovation in science and technology, and generally improve the United States' competitiveness in technology research and development. The act also includes funding for research and education as well as, notably, network security initiatives. The act also promotes: Partnerships between industry and academia The expansion of cybersecurity research A green chemistry basic research program Research opportunities for graduate and high school students This act may also be known as the America Creating Opportunities to Meaningfully Promote Excellence in Technology, Education and Science Reauthorization Act. Techopedia Explains America COMPETES Reauthorization Act of 2010 In August 2007, President George W. Bush signed the America Creating Opportunities to Meaningfully Promote Excellence in Technology, Education and Science Reauthorization Act. The law was amended and, in December 2010, the America COMPETES Reauthorization Act of 2010 was passed in the Senate. The bill allocated hundreds of millions of dollars to network security. Increased funding allocated through this reauthorized bill are to go to the National Institute of Standards and Technology (NIST) as well as two other American scientific organizations for the purpose of cybersecurity development and research. The America COMPETES Reauthorization Act seeks to provide grants for secure coding language education to IT students at the university-based training level as well as for on-the-job IT cybersecurity training. The bill also includes efforts at making the distinction between scholarly publications and digital data.