امروز دوشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۳
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

سیم سنج آمریکایی (AWG)

سیم سنج آمریکایی (AWG) به چه معناست؟ سیم سنج آمریکایی (AWG) استانداردی برای عرض سیم الکتریکی است که عمدتاً در آمریکای شمالی استفاده می شود. استاندارد عرض قطر سیم را مشخص می کند که از 0000 تا 40 متغیر است. با بزرگتر شدن گیج های سیم، قطر کاهش می یابد. گیج سیم آمریکایی با نام های سیم سنج قهوه ای و شارپ نیز شناخته می شود.Bedan Wire Gauge آمریکایی (AWG) را توضیح می دهد گیج سیم آمریکایی یک استاندارد رایج برای قطر سیم برق است. همانطور که از نام آن پیداست، این استاندارد بیشتر در آمریکای شمالی به عنوان یک گیج غیر متریک استفاده می شود. این استاندارد عرض قطر سیم را با استفاده از یک سری اعداد تعریف می کند. 0000 کوچکترین گیج با 0.46 اینچ (11.684 میلی متر) و بزرگترین آن 40 در 0.00314 اینچ (0.0799 میلی متر) است. هر چه عدد بزرگتر باشد، قطر سیم کمتر است. کوچکترین اندازه ها 0000، 000، 00 و 0 هستند. اندازه سیم معمولی به صورت n AWG نوشته می شود، برای مثال 1 AWG. همچنین خوانده می شود '1 gauge'. سنج های با صفر مطابق با استفاده بریتانیایی به عنوان 'هیچ چیز' خوانده می شوند. به عنوان مثال 000 به عنوان 'سه aught' خوانده می شود و 0 به سادگی 'aught' است.

American Wire Gauge (AWG)

What Does American Wire Gauge (AWG) Mean? American wire gauge (AWG) is a standard for the width of electrical wire used predominately in North America. The standard specifies the width of the the diameter of the wire, ranging from 0000 to 40. The diameter decreases as the wire gauges get larger. American Wire Gauge is also known as Brown & Sharpe wire gauge. Techopedia Explains American Wire Gauge (AWG) American wire gauge is a common standard for the diameter of electrical wire. As the name suggests, the standard is most widely used in North America as a non-metric gauge.The standard defines the width of the wire diameter using a series of numbers. 0000 is the smallest gauge at 0.46 inches (11.684 mm) and the largest is 40 at .00314 inches (0.0799 mm). The larger the number, the smaller the diameter of the wire. The smallest sizes are 0000, 000, 00 and 0.The wire size is typical written as n AWG, for example 1 AWG. It is also read '1 gauge.' The gauges with zeroes are read as 'aught,' in keeping with the British usage. For example 000 is read as 'three aught' and 0 is simply 'aught.'