امروز دوشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۳
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ماشین تحلیلی

موتور تحلیلی به چه معناست؟ موتور تحلیلی اغلب به یک ماشین محاسباتی اشاره دارد که توسط چارلز بابیج در اوایل دهه 1800 مهندسی شده بود. این یک گام اولیه و بسیار مهم به سمت طراحی کامپیوتری مدرن در نظر گرفته می شود. این اصطلاح همچنین می تواند برای اشاره به هر سیستم داخلی جامع برای تجزیه و تحلیل استفاده شود.Bedan موتور تحلیلی را توضیح می دهد موتور تحلیلی Babbage بیشتر از سیستم های آنالوگ برای اجرای برخی از اساسی ترین عملکردهای کامپیوترهای دیجیتال امروزی استفاده می کرد. از یک سری کارت پانچ برای ورودی استفاده می کرد و برای خروجی به چاپگر آنالوگ متکی بود. از نظر ظرفیت، استفاده ماشین از یک واحد حسابی و یک CPU اولیه که از میخ‌های فیزیکی و درام‌های چرخان استفاده می‌کرد، این دستگاه را قادر می‌سازد تا به اصطلاح امروزی به 'Turing-complete' تبدیل شود، زیرا معیارهای مربوط به آن را برآورده می‌کرد. یک ماشین تورینگ که در دهه 1900 ساخته شد. اگرچه موتور تحلیلی بابیج هرگز از نظر فیزیکی کامل نشد، این کامپیوتر اولیه به ساختار فلزی بسیار زیاد و ردپایی بزرگ از ده‌ها فوت مکعب از نظر اندازه کلی نیاز داشت. با این وجود، این یک پیشرو مهم برای کامپیوترهای اصلی اولیه بود. در مقایسه با رایانه‌های دیجیتال امروزی، دستگاه‌های رایانه‌های بزرگ پیشرفته‌تر هنوز مجموعه‌های آنالوگ زیادی داشتند و ردپای فیزیکی بسیار بزرگی داشتند، که با استفاده از تکانه‌های الکتریکی کارهای بسیار بیشتری انجام می‌دهند. یکی دیگر از واقعیت های جالب در مورد موتور تحلیلی، حافظه مقیم آن است که طبق طراحی، حدود 16.5 کیلوبایت تخمین زده می شود.

Analytical Engine

What Does Analytical Engine Mean? Analytical engine most often refers to a computing machine engineered by Charles Babbage in the early 1800s. It is considered an early and very important step toward modern computer design. This term can also be used to refer to any comprehensive internal system for analytics. Techopedia Explains Analytical Engine The Babbage Analytical Engine mostly used analog systems to implement some of the most basic functions of today’s digital computers. It used a series of punch cards for input, and relied on an analog printer for output. In terms of its capacity, the machine's use of an arithmetical unit and a primitive CPU that made use of physical pegs and rotating drums enabled the machine to become, in today’s terms, 'Turing-complete,' because it would have satisfied the criteria for a Turing machine, which was created in the 1900s. Although the Babbage Analytical Engine was never physically completed, this early computer would have necessitated quite a lot of physical metal construction and a large footprint of dozens of cubic feet in terms of its overall size. Even so, it was an important precursor to early mainframe computers. More advanced mainframe units still had a lot of analog assemblies and extremely large physical footprints compared to today’s digital computers, which accomplish so much more by means of electrical impulse. One other interesting fact about the Analytical Engine is its resident memory, which is estimated to have been, according to design, about 16.5 kB.