امروز چهارشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

قالب توزیع خنثی معماری (ANDF)

قالب توزیع خنثی معماری (ANDF) به چه معناست؟ فرمت توزیع خنثی معماری (ANDF) یک فناوری است که برای انتقال نرم‌افزاری برنامه‌های نرم‌افزاری باینری «کوچک‌پوش» که مستقل از معماری پردازنده هستند، استفاده می‌شود. مشخصات ANDF توسط بنیاد نرم افزار باز تعریف شده است.Bedan فرمت توزیع خنثی معماری (ANDF) را توضیح می دهد هدف اصلی ANDF توزیع نرم افزار در قالب کد میانی است که می تواند بر روی ماشین های مجازی مبتنی بر پشته اجرا شود. این کد میانی در مرحله نصب به جای به موقع (JIT) کامپایل می شود. تنها اشکال این است که تولید کد در زمان نصب کارایی کمتری نسبت به JIT دارد. در آوریل 1989، بنیاد نرم افزار باز درخواست کرد که یک فناوری برای توزیع نرم افزارهای خنثی از نظر معماری توسعه یابد. پانزده پیشنهاد مختلف برای توسعه فناوری دریافت شد که شامل رویکردهای فنی مختلف مانند کد منبع مبهم، زبان‌های میانی کامپایلر و کد اجرایی مشروح شده بود. فناوری ANDF پس از ارزیابی سخت سایر رویکردهای رقیب و پیاده سازی های مختلف انتخاب شد. بنیاد نرم افزار باز تصاویر فوری توسعه ANDF را منتشر کرد. زمانی که کار روی پروژه ANDF متوقف شد، کار توسعه در سایر سازمان ها ادامه یافت. با این حال، ANDF در طول دهه 1990 محو شد، عمدتاً به این دلیل که متغیرها و توابع در ANDF در کد میانی ذخیره می‌شدند، که مهندسی معکوس کد منبع آن را آسان می‌کند. مشکل این است که این نوع قالب برای افشای ویژگی‌های معنوی یک شرکت نرم‌افزار تجاری به عموم مردم اهمیت دارد. در سال 2000، مفهوم نرم افزار آزاد و باز شروع به گسترش کرد. توسعه‌دهندگان در آن زمان بیشتر نگران توزیع گسترده نرم‌افزار بودند تا حفاظت از ویژگی‌های معنوی، و ANDF دوباره به عنوان یک انتخاب خوب از نظر توزیع نرم‌افزار ظاهر شد. از سال 2011، TenDRA، یک پروژه ANDF که کامپایلرهای C/C++ را برای ANDF فراهم می‌کند، همچنان قوی است.

Architecture Neutral Distribution Format (ANDF)

What Does Architecture Neutral Distribution Format (ANDF) Mean? Architecture neutral distribution format (ANDF) is a technology used for software porting of 'shrink-wrapped' binary software applications that are independent of processor architecture. The ANDF specification was defined by the Open Software Foundation. Techopedia Explains Architecture Neutral Distribution Format (ANDF) The main purpose of ANDF is to distribute software in the form of intermediate code that can be executed on stack-based virtual machines. This intermediate code gets compiled at its installation stage rather than just in time (JIT). The only drawback is that the install-time code generation is less efficient than JIT. In April 1989, the Open Software Foundation requested that a technology be developed for architecture-neutral software distribution. Fifteen different proposals were received for the technology development, which included different technical approaches such as obscured source code, compiler intermediate languages and annotated executable code. The ANDF technology was selected after a tough evaluation of other competing approaches and various implementations. The Open Software Foundation released the ANDF development snapshots. When it stopped working on the ANDF project, the development work was continued at other organizations. However, ANDF faded during the 1990s, largely because the variables and functions in ANDF used to get saved in intermediate code, which eases the reverse engineering for its source code. The problem is that this type of format is paramount to disclosing the intellectual properties of a commercial software company to the public. In the year 2000, the concept of free and open software began to spread. Developers at that time were more concerned about wide software distribution than protection of intellectual properties, and the ANDF re-emerged as a good choice as far as software distribution was concerned. As of 2011, TenDRA, an ANDF project providing C/C++ compilers for ANDF, is still going strong.