امروز چهارشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

بازیابی اندروید

بازیابی اندروید به چه معناست؟ بازیابی اندروید به فرآیندها و اقدامات انجام شده برای بازیابی عملکردهای استاندارد در تلفن مبتنی بر سیستم عامل اندروید اشاره دارد. این کار برای بازیابی عملکرد پس از مشکلی انجام می شود که باعث می شود سیستم عامل اندروید به طور غیرمنتظره ای کار کند یا اصلاً سرویسی ارائه نمی دهد.Bedan بازیابی اندروید را توضیح می دهد بازیابی اندروید به طور کلی با استفاده از حالت بازیابی اندروید انجام می شود که یک بازیابی دستگاه بومی ارائه شده توسط اندروید است. با استفاده از ترکیبی از کلیدها، حالت بازیابی در دستگاه اندرویدی نمایش داده می شود. کاربر می تواند هر یک از گزینه های موجود را برای بازیابی یا ویرایش دستگاه انتخاب کند. راه‌حل‌های بازیابی پس از فروش اندروید، امکان ایجاد یک نسخه پشتیبان از دستگاه اندروید و داده‌ها را در حافظه خارجی فراهم می‌کنند. این نسخه پشتیبان را می توان بعداً با انتقال داده ها به تلفن با استفاده از کابل USB بازیابی کرد. بازیابی اندروید نیز ممکن است با حذف برنامه‌ها یا ویروس‌های معیوب و معیوب از دستگاه انجام شود.

Android Recovery

What Does Android Recovery Mean? Android recovery refers to the processes and measures performed to restore standard operations on an Android operating system-based phone. It is done to restore functionality in the aftermath of a problem that caused the Android operating system to perform unexpectedly or provide no service at all. Techopedia Explains Android Recovery Android recovery is generally done using Android recovery mode, which is a native device recovery provided by Android. By using a combination of keys, recovery mode is displayed on the Android device. The user can select any of the available options to restore or edit the device. After-market Android recovery solutions provide the ability to create a backup of an Android device and data on external storage. This backup can be restored later by transferring data to the phone using a USB cable. Android recovery might also be performed by simply removing faulty and buggy apps or viruses from the device.