امروز پنجشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۶
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

مجموعه کاراکتر ANSI

مجموعه کاراکتر ANSI به چه معناست؟ مجموعه شخصیت‌های ANSI مجموعه‌ای از شخصیت‌های استاندارد شده است که توسط مؤسسه استانداردهای ملی آمریکا (ANSI)، یک سازمان داوطلبانه که قدمت آن به اوایل دهه 1900 باز می‌گردد، توسعه یافته است. مجموعه کاراکترهای ANSI برای ایجاد استانداردهای ثابت در سراسر صنعت محاسبات تکامل یافته اند. مجموعه کاراکترهای ANSI با نام Windows-1252 نیز شناخته می شود.Bedan مجموعه کاراکتر ANSI را توضیح می دهد مجموعه کاراکترهای ANSI مجموعه استاندارد کاراکترهایی بود که در سیستم عامل های ویندوز از طریق ویندوز 95 و ویندوز NT استفاده می شد و پس از آن یونیکد به تصویب رسید. ANSI از 218 کاراکتر تشکیل شده است که بسیاری از آنها دارای کدهای عددی مشابه با فرمت‌های ASCII/Unicode هستند. نکته اصلی در ایده ایجاد یک مجموعه کاراکتر تنظیم‌شده این است که استانداردسازان باید قضاوت کنند که کدام نوع کاراکترهای زبانی و بین‌المللی باید در آن گنجانده شوند. مجموعه. برای مثال، کمیته‌های استاندارد ممکن است قضاوت کنند که آیا یک کاراکتر خاص می‌تواند به طور مؤثر توسط شخصیت‌های دیگر ارائه شود یا خیر، در این صورت ممکن است شامل آن نشود. ایجاد مجموعه‌های استاندارد شده از کاراکترها مانند مجموعه کاراکترهای ANSI باعث سازگاری و کارایی بیشتر در ارائه خدمات، توسعه بین پلتفرم‌ها و برنامه‌نویسی می‌شود.

ANSI Character Set

What Does ANSI Character Set Mean? The ANSI character set is a set of standardized characters developed by the American National Standards Institute (ANSI), a volunteer organization dating back to the early 1900s. ANSI character sets have been evolved to create consistent standards across the computing industry. The ANSI character set is also known as Windows-1252. Techopedia Explains ANSI Character Set The ANSI character set was the standard set of characters used in Windows operating systems through Windows 95 and Windows NT, after which Unicode was adopted. ANSI consists of 218 characters, many of which share the same numerical codes as in the ASCII/Unicode formats.Central to the idea of creating a curated character set is that standards makers need to judge which types of linguistic and international characters should be included in the set. For example, standards committees may judge whether or not a certain character could be effectively rendered by other characters, in which case it may not be included. Creating standardized sets of characters such as an ANSI character set allows for more consistency and efficiency in the delivery of services, cross-platform development, and programming.