امروز دوشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۳
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ضد هرزنامه

آنتی اسپم به چه معناست؟ ضد هرزنامه به خدمات و راه حل هایی اطلاق می شود که بر مسدود کردن و کاهش اثرات ایمیل های غیرقانونی – یا هرزنامه – بر روی کاربران ایمیل تمرکز دارند. برای دستیابی به این هدف، انواع مختلف سیستم های ضد هرزنامه با سیستم های ایمیل بسیاری از ارائه دهندگان خدمات ایمیل و اینترنت (ISP) ادغام شده اند.Bedan در مورد ضد اسپم توضیح می دهد فناوری مدرن ضد هرزنامه طیف وسیعی از فیلترها، اسکنرها و انواع دیگر برنامه ها را پوشش می دهد. برخی از سرویس های ضد هرزنامه از روش آماری کار می کنند، در حالی که برخی دیگر از الگوریتم های اکتشافی یا پیش بینی استفاده می کنند. برای مرتب‌سازی ایمیل‌ها به روش‌های پیچیده، ارائه‌دهندگان خدمات ضد هرزنامه ممکن است امضای ایمیل، آدرس‌های IP یا سایر داده‌ها را کنترل کنند که این امر باعث کاهش هرزنامه می‌شود. ظهور نرم افزار ضد هرزنامه به درگیری مداوم بین گیرندگان ایمیل و فرستندگان ایمیل ناخواسته می افزاید. ISP ها و ارائه دهندگان ایمیل در حال تلاش برای تضمین پیروزی های قانونی هستند که می تواند انواع خاصی از بازاریابی ایمیلی را مسدود کند. با این حال، فرستنده‌ها ممکن است راه‌هایی برای محافظت از منشأ پیام یا تقلید از امضای فرستنده دیگر یا سایر ویژگی‌های ایمیل بیابند. به همین ترتیب، فرستندگان ممکن است راه‌هایی برای مبارزه با الگوریتم‌های ابزار ضد هرزنامه و شکستن فیلترها برای دسترسی به کاربران ایمیل پیدا کنند.

Anti-Spam

What Does Anti-Spam Mean? Anti-spam refers to services and solutions that focus on blocking and mitigating the effects of illegal emails – or spam – on email users. To achieve this objective, different types of anti-spam systems have been integrated with the email systems of many email and Internet service providers (ISP). Techopedia Explains Anti-Spam Modern anti-spam technology covers a broad spectrum of filters, scanners and other types of applications. Some anti-spam services work from a statistical method, while others use heuristics or predictive algorithms. To sort email in sophisticated ways, anti-spam service providers may monitor email signatures, IP addresses or other data, which reduces spam. The emergence of anti-spam software adds to the ongoing conflict between email recipients and unsolicited email senders. ISPs and email providers are working to secure legislative victories that could block certain types of email marketing. However, senders may find ways to shield a message's origins, or imitate another sender's signature or other email features. Likewise, senders may find ways to combat anti-spam tool algorithms and break through filters to reach email users.