امروز چهارشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

نرم افزار کارگزار خودکار (نرم افزار ABI)

نرم افزار کارگزار خودکار (نرم افزار ABI) به چه معناست؟ نرم افزار کارگزار خودکار (نرم افزار ABI) اصطلاحی است برای مجموعه ای از ابزارها و برنامه های کاربردی با هدف تسهیل انواع خاصی از معاملات واسطه. این اصطلاح می تواند به نرم افزارهای مورد استفاده در واردات/صادرات یا نرم افزارهای مورد استفاده در معاملات سهام و سایر انواع مشابه تراکنش های مالی اشاره داشته باشد. پلت فرم معاملات فارکس را نیز ببینید.Bedan نرم افزار کارگزار خودکار (نرم افزار ABI) را توضیح می دهد در قلمرو نرم افزار کارگزار خودکار برای بازارهای مالی، منابع زیادی برای کمک به جمع آوری و ذخیره داده های مربوط به معاملات یا معاملات وجود دارد. ویژگی‌های مشترک شامل ارزیابی یا پیش‌بینی مالیات، و همچنین تجزیه و تحلیل نمودار و تاریخچه برای سهام و کالاها است. برخی از نرم افزارهای کارگزار خودکار ممکن است به کسانی که معاملات ارزی را دنبال می کنند، کمک کند، جایی که مبدل های ارز و سایر ابزارها ممکن است مفید باشند.

Automated Broker Software (ABI Software)

What Does Automated Broker Software (ABI Software) Mean? Automated broker software (ABI software) is a term for a set of tools and applications aimed at facilitating certain types of brokered transactions. This term can refer to software used in importing/exporting or to software used in stock trading and other similar kinds of financial transactions. See also forex trading platform. Techopedia Explains Automated Broker Software (ABI Software) Within the realm of automated broker software for the financial markets, there are many resources to assist with collecting and storing data related to trades or transactions. Common features include tax assessment or projections, as well as chart and history analysis for equities and commodities. Some automated broker software may assist those who are pursuing foreign exchange transactions, where currency converters and other tools may be helpful.