امروز دوشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۳
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

آپاچی آمبری

آپاچی آمبری به چه معناست؟ Apache Ambari یک محصول منبع باز بنیاد نرم افزار آپاچی است. این فناوری‌های هسته‌ای Hadoop ایجاد شده توسط آپاچی را تکمیل می‌کند که به فناوری‌های غالب در عملیات داده‌های بزرگ و سیستم‌های پیچیده فناوری اطلاعات سازمانی تبدیل شده‌اند.Bedan Apache Ambari را توضیح می دهد Ambari ابزارهای نرم افزاری را برای تهیه و مدیریت خوشه های داده Hadoop ارائه می دهد. Ambari همراه با سایر ابزارهای داده به حمایت از استفاده مؤثر از Hadoop در این زمینه کمک می کند. با طراحی RESTful API، Ambari به راحتی در معماری های مدیریت داده پیاده سازی می شود. ابزارهایی مانند این برای استفاده همه‌کاره‌تر از فناوری هسته Hadoop مهم هستند، به‌ویژه زمانی که آنهایی که پیشتاز داده‌های بزرگ هستند سعی می‌کنند راه‌هایی برای اصلاح و بهبود فرآیندهای کلان داده بیابند.

Apache Ambari

What Does Apache Ambari Mean? Apache Ambari is an open-source product of the Apache Software Foundation. It complements core Hadoop technologies created by Apache that have become dominant technologies in big data operations and complicated enterprise IT systems. Techopedia Explains Apache Ambari Ambari offers software tools for provisioning and managing Hadoop data clusters. Along with other data tools, Ambari helps to support the effective use of Hadoop in the field. With a RESTful API design, Ambari is easily implemented into data-handling architectures. Tools like this are important for more versatile use of core Hadoop technology, especially as those on the vanguard of big data try to find ways to refine and enhance big data processes.