امروز چهارشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

بنیاد نرم افزار آپاچی (ASF)

بنیاد نرم افزار آپاچی (ASF) به چه معناست؟ بنیاد نرم افزار آپاچی (ASF) یک سازمان غیرانتفاعی است که به مدیریت حقوق مالکیت معنوی (IP) محصولات نرم افزاری آپاچی کمک می کند. ASF تلاش می کند تا این نوع منابع را در دسترس عموم قرار دهد. ASF یکی از گروه های متعددی است که استفاده از نرم افزار منبع باز را با مدیریت منابع داوطلبانه و حمایت از یک مدل منبع باز که از بسیاری جهات، با بازار نرم افزار دارای مجوز رقابت می کند، ترویج می کند.Bedan بنیاد نرم افزار آپاچی (ASF) را توضیح می دهد بنیاد نرم افزار آپاچی که در سال 1999 تأسیس شد، قبلاً به عنوان گروه آپاچی شناخته می شد. کارشناسان این گروه را به عنوان یک گروه مشارکتی مبتنی بر شایستگی توصیف می کنند که در آن افراد با مشارکت در پروژه های منبع باز عضو می شوند. این گروه از داوطلبانی که روی پروژه های نرم افزاری مرتبط کار می کنند، حمایت قانونی می کند. ASF همچنین میزبان کنوانسیون ها و رویدادهای دیگر برای ترویج مدل های کاری نزدیک برای جامعه توسعه دهندگانی است که تیم بزرگ ASF را نمایندگی می کنند.

Apache Software Foundation (ASF)

What Does Apache Software Foundation (ASF) Mean? The Apache Software Foundation (ASF) is a non-profit organization that helps handle intellectual property (IP) rights for Apache software products. The ASF strives to make these types of resources available to the public. The ASF is one of numerous groups that promote the use of open source software by managing volunteer resources and advocating for an open source model that, in many ways, competes with the licensed software market. Techopedia Explains Apache Software Foundation (ASF) Established in 1999, the Apache Software Foundation is formerly known as the Apache group. Experts describe the group as a merit-based, collaborative group where individuals become members by contributing to open source projects. The group provides legal protection to volunteers that work on related software projects. The ASF also hosts conventions and other events to promote close working models for the community of developers representing the greater ASF team.