امروز چهارشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Apache Thrift

Apache Thrift به چه معناست؟ Apache Thrift یک ابزار منبع باز از بنیاد نرم افزار Apache است که به ارائه پشتیبانی بین زبانی و راه حل هایی برای سیستم های کد 'polyglot' کمک می کند. طراحان Apache Thrift از آن به عنوان یک ابزار 'توسعه خدمات بین زبانی مقیاس پذیر' یاد می کنند. دیگران ممکن است آن را 'پلتفرم سریال سازی' یا 'منبع پشتیبانی بین زبانی' بنامند. Apache Thrift از یک پشته نرم افزار و یک موتور تولید کد تشکیل شده است که به ارائه انواع مختلف پشتیبانی برای مهندسی بین زبانی کمک می کند.Bedan Apache Thrift را توضیح می دهد بخشی از عملکرد Apache Thrift این است که توسعه دهندگان می توانند حمل و نقل یا پروتکل ها را بدون کامپایل مجدد پروژه تغییر دهند. کارشناسان ممکن است این را به عنوان طرحی برای عادی سازی ماژول ها برای استفاده بین زبانی یا از نظر چارچوب کلی برای خدمات شبکه توصیف کنند. Apache Thrift همچنین می تواند با سرورهای فراخوانی از راه دور (RPC) برای پشتیبانی از پروژه های شبکه کار کند. به طور کلی، Apache Thrift به شرکت‌ها کمک می‌کند تا با موقعیت‌هایی که سیستم‌های چند زبانه مدیریت کلی را دشوار کرده‌اند مقابله کنند. حتی شرکت‌هایی که متعهد به استفاده از یک زبان نرم‌افزاری برای توسعه هستند، معمولاً بخش‌هایی از زبان‌های برنامه‌نویسی دیگر را در جنبه‌های مختلف معماری فناوری اطلاعات خود گنجانده‌اند. Apache Thrift می تواند به پر کردن شکاف زمانی که مهندسان باید وارد شوند و این ماژول های مختلف را با یکدیگر صحبت کنند، کمک کند.

Apache Thrift

What Does Apache Thrift Mean? Apache Thrift is an open-source tool from the Apache Software Foundation that helps provide cross-language support and solutions for 'polyglot' code systems. The designers of Apache Thrift refer to it as a 'scalable cross-language service development' tool. Others might call it a 'serialization platform' or a 'cross-language support resource.' Apache Thrift consists of a software stack and a code-generation engine that help to provide different kinds of support for cross-language engineering. Techopedia Explains Apache Thrift Part of the functionality of Apache Thrift is that developers can change transports or protocols without recompiling a project. Experts might describe this as a plan for normalizing modules for cross-language use or in terms of an overall framework for network services. Apache Thrift can also work with remote procedure call (RPC) servers to support networking projects. In general, Apache Thrift helps companies deal with situations where polyglot systems have made overall administration difficult. Even companies that have committed to using one software language for development usually have bits of other programming languages included in various aspects of their IT architecture. Apache Thrift can help bridge the gap when engineers have to go in and make these different modules talk to one another.