امروز چهارشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Apple Push Notification Service (APN)

سرویس Apple Push Notification Service (APN) به چه معناست؟ سرویس Apple Push Notification (APNs) یک سرویس اعلان از راه دور است که اعلان‌ها و داده‌ها را به دستگاه‌های مجهز به OS X و iOS ارسال می‌کند. برای ارسال اعلان‌های شخص ثالث از طریق یک اتصال امن استفاده می‌شود. این سرویس از طریق یک API ارائه می شود که در همه دستگاه های iOS و Mac OS شخص ثالث یکپارچه شده است.Bedan سرویس Apple Push Notification Service (APN) را توضیح می دهد APN ها در درجه اول به توسعه دهندگان برنامه مسیری ساده، کارآمد و امن برای ارسال اعلان های برنامه به دستگاه های اپل ارائه می دهند. این اعلان ها می توانند شامل هر چیزی از صداها، متن و نشان ها باشند. به طور معمول، APN ها زمانی کار می کنند که یک برنامه شخص ثالث با یک دستگاه ارتباط برقرار می کند و سپس داده ها یا اعلان ها را انتقال/ارسال می کند. مزیت و هدف اصلی پشت APN ها توانایی آن در صرفه جویی در زمان باتری است، زیرا فناوری های کششی معمولی اغلب برای به روز رسانی های جدید با یک ارائه دهنده شخص ثالث ارتباط برقرار می کنند، حتی اگر در دسترس نباشد. با این حال، با APN ها، دستگاه تنها زمانی مطلع می شود که اعلان یا پیام جدیدی وجود داشته باشد.

Apple Push Notification Service (APNs)

What Does Apple Push Notification Service (APNs) Mean? Apple Push Notification service (APNs) is a remote notification service that sends notifications and data to OS X- and iOS-powered devices. It is used to send third-party notifications over a secure connection. The service is delivered through an API that is integrated in all third-party iOS and Mac OS devices. Techopedia Explains Apple Push Notification Service (APNs) APNs primarily provides app developers a simple, efficient and secure path to push app notifications to Apple devices. These notifications can include anything from sounds, text and badges. Typically, APNs works when a third-party app establishes a connection with a device and then transfers/sends data or notifications. The key advantage and objective behind APNs are its ability to save battery time, as conventional pull technologies often connect with a third-party provider for new updates, even if there is none available. However, with APNs, a device is notified only when there is a new notification or message.