امروز چهارشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

پروتکل تایید شده اداره پست (APOP)

پروتکل اداره پست تایید شده (APOP) به چه معناست؟ پروتکل تأیید شده اداره پست (APOP) به رایانه مشتری امکان می دهد ایمیل را از سرور پروتکل اداره پست (POP) بازیابی کند در حالی که فناوری احراز هویت شامل رمزگذاری رمز عبور پس از دریافت مشتری ارائه می شود. در POP استاندارد، نام کاربری و رمز عبور به صورت متنی ساده هستند در حالی که APOP رمزگذاری می کند. آنها سروری که ایمیل را نگه می دارد به عنوان سرور POP شناخته می شود، بنابراین در APOP، مشتریان ایمیل را روی سرورها می گذارند تا بعدا آنها را بخوانند. APOP خدماتی برای ارسال ایمیل ارائه نمی دهد. APOP اکنون یک روش قدیمی برای رمزگذاری احراز هویت ایمیل است و با MIME سازگار نیست. فناوری های جدیدتری مانند TLS جایگزین APOP شده اند.Bedan پروتکل اداره پست تأیید شده (APOP) را توضیح می دهد POP3 تنها یک راه انتقال نامه است که به کاربر امکان می دهد به نامه دسترسی داشته باشد و آن را از طریق اینترنت تحویل دهد. تا آنجا که به کاربر مربوط می شود، این یک سرویس فقط دریافتی است. پروتکل انتقال نامه ساده (SMTP) معمولاً برای ارسال نامه استفاده می شود. POP اصولاً برای رایانه‌هایی استفاده می‌شود که اتصال شبکه ثابت ندارند و بنابراین نیاز به یک نوع راه‌اندازی دفتر پست برای نگهداری ایمیل‌ها تا زمانی که کاربران آماده بازیابی آن باشند، دارند. APOP توسعه POP است که امنیت بیشتری را اضافه می کند. با POP معمولی، نام های کاربری و رمزهای عبور را می توان به راحتی در یک شبکه رهگیری کرد و یک آسیب پذیری امنیتی جدی ایجاد کرد. برای مبارزه با این مشکل، APOP توسعه داده شد و در کنار سایر فناوری های رمزگذاری مانند TLS و SSL مورد استفاده قرار گرفت. APOP رمز عبور و نام کاربری را قبل از ارسال رمزگذاری می کند و پس از دریافت رمزگشایی می کند. این امر هک ایمیل را بسیار سخت‌تر می‌کند. APOP قدیمی‌تر و کمتر از پروتکل دسترسی به پیام‌های اینترنتی (IMAP) است و بزرگترین نقطه ضعف آن نسبت به IMAP این است که فرآیند بازیابی ایمیل APOP سخت‌تر و مشخص‌تر است و ایمیل‌ها به‌طور خودکار به دسته‌بندی نمی‌شوند. سفارش های خاص مانند زمان دریافت آنها. این نقطه ضعف به ویژه مربوط به کاربرانی است که مقادیر زیادی ایمیل را در APOP جستجو می کنند.

Authenticated Post Office Protocol (APOP)

What Does Authenticated Post Office Protocol (APOP) Mean? Authenticated Post Office Protocol (APOP) permits a client computer to retrieve email from a Post Office Protocol (POP) server while providing authentication technology that includes password encryption upon client receipt.In standard POP, the username and password are in plain text whereas APOP encrypts them. The server that holds email is known as the POP server, so in APOP, clients leave email on servers in order to read them later. APOP does not provide services for sending email.APOP is now an outdated method for mail authentication encryption and is not MIME-compatible. Newer technologies such as TLS have superseded APOP. Techopedia Explains Authenticated Post Office Protocol (APOP) The POP3 is a one way only mail transport allowing a user to access mail and have it delivered over the internet. It is a receive-only service as far as the user is concerned. Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) is generally used to send mail. POP is primarily used for computers that don't have a fixed network connection and thus need a post-office type of setup to hold email until users are ready to retrieve it. APOP is an extension of POP that adds more security. With regular POP, usernames and passwords can easily be intercepted on a network creating a serious security vulnerability. To combat this issue, APOP was developed and used alongside other encryption technologies such as TLS and SSL. APOP encrypts the password and username before they are transmitted and decrypts them upon receipt. This makes hacking into email much more difficult.APOP is older and less useful than Internet Message Access Protocol (IMAP) and its biggest disadvantage over IMAP is that the APOP email retrieval process is more arduous and less specified, and emails are not automatically categorized into certain orders such as when they were received. This disadvantage especially pertains to users sifting through large amounts of email within APOP.