امروز دوشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۳
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

فایروال برنامه

فایروال برنامه به چه معناست؟ فایروال برنامه نوعی فایروال است که دسترسی به شبکه، اینترنت و سیستم محلی و عملیات به و از یک برنامه یا سرویس را اسکن، نظارت و کنترل می کند. این نوع فایروال کنترل و مدیریت عملیات یک برنامه یا سرویسی را که خارج از محیط IT است امکان پذیر می کند.Bedan فایروال برنامه را توضیح می دهد فایروال برنامه در درجه اول به عنوان بهبود برنامه فایروال استاندارد با ارائه خدمات فایروال تا لایه برنامه استفاده می شود. برخی از خدماتی که توسط فایروال برنامه انجام می شود شامل کنترل اجرای برنامه ها، مدیریت داده ها، جلوگیری از اجرای کدهای مخرب و غیره است. دو نوع فایروال برنامه وجود دارد: فایروال های برنامه مبتنی بر شبکه: ترافیک مبتنی بر شبکه را که برای لایه برنامه یا هر برنامه خاص مورد نظر است اسکن و نظارت می کند. فایروال های برنامه مبتنی بر میزبان: تمام ترافیک ورودی و خروجی را که توسط یک برنامه یا سرویس در رایانه، سیستم یا میزبان محلی آغاز می شود، نظارت می کند.

Application Firewall

What Does Application Firewall Mean? An application firewall is a type of firewall that scans, monitors and controls network, Internet and local system access and operations to and from an application or service. This type of firewall makes it possible to control and manage the operations of an application or service that's external to the IT environment. Techopedia Explains Application Firewall An application firewall is primarily used as an enhancement to the standard firewall program by providing firewall services up to the application layer. Some of the services performed by an application firewall include controlling the execution of applications, data handling, blocking malicious code from being executed and more. There are two types of application firewalls: Network-Based Application Firewalls: Scan and monitor network-based traffic destined for the application layer or for any specific application. Host-Based Application Firewalls: Monitor all the incoming and outgoing traffic initiated by an application or service on a local computer, system or host.